2 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 นี่มันอะไรกัน ฉันไม่ใช่หนอนบ่อนไส้นะ 

What the hell is this? I'm not the mole. 

这算什么,我不是内鬼。

Zhè suàn shén me, wǒ bú shì nèi guǐ.เธออาจจะเป็นหนอนบ่อนไส้งั้นเหรอ 

Could she be in on it? 

她可能是内鬼吗?

Tā kě néng shì nèi guǐ ma?พวกเราต้องคืนความยุติธรรมคืนมาให้ได้ 

Must get back what we deserve.

一定会讨回公道的。

Yí dìng huì tǎo huí gōng dào de.เรื่องนี้คุณทำขายขี้หน้ามาก 

You did it poorly.

你这事办得太丢人了。

Nǐ zhè shì bàn dé tài diū rén le.ยังบอกว่าเขาเป็นคนซื่อมาก 

You said that he was naive.

还说他什么很纯良。

Hái shuō tā shén me hěn chún liáng.🌲🌲🌲🌲🌲


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  คุณอายุเยอะแล้ว คุณไม่เข้าใจหรอก 你岁数大了你不懂。 Nǐ suì shu dà le nǐ bù dǒng. คุณดีกับเขาขนาดนี้ทำไมถึงชอบทะเลาะกับเขาล่ะ 你对他这么好,干嘛老跟人...