24 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


กว่าฉันจะมีแฟนได้ไม่ง่ายเลยนะ 

I have a boyfriend so hard to get.

好不容易得到的男朋友。

Hǎo bù róng yì dé dào de nán péng yǒu.แม่ของฉันกลายเป็นโรคซึมเศร้าเพราะเรื่องนี้

My mom got depression because of it.

我妈也因此得了抑郁症。

Wǒ mā yě yīn cǐ dé le yì yù zhèng.เขาบอกว่างานของฉันยังไม่ถึงมาตรฐานของเขา 

He said my work wasn’t up to his standards.

他说我达不到他的标准。

Tā shuō wǒ dá bù dào tā de biāo zhǔn.ตัวเขาวิเศษวิโสมาจากไหน 

What the hell is he?

他什么奇珍异兽啊?

Tā shén me qí zhēn yì shòu a?คุณคิดว่าฉันได้พบกับผู้อุปถัมภ์เข้าแล้วใช่เปล่า 

There may be some top people helping me, what do you think

你说我是不是遇到了什么贵人?

Nǐ shuō wǒ shì bú shì yù dào le shén me guì rén?🌴🌴🌴🌴🌴

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...