10 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 你们不用着急。

Nǐ men bù yòng zháo jí.  

พวกคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเลย他不用替我。

Tā bù yòng tì wǒ.

เขาไม่จำเป็นต้องทำแทนฉันเลย不要粗心。

yào cū xīn.

อย่าประมาท不要大声喊。

yào dà shēng hǎn.

อย่าตะโกนเสียงดัง不要浪费。

yào làng fèi.

อย่าสิ้นเปลือง你愿意不愿意去?

Nǐ yuàn yì bù yuàn yì qù?  

คุณยินดีจะไปหรือไม่💖💖💖💖💖
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    มองดูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนได้เรื่องได้ราว   He’s not a good man. 一看就不是什么正经的孩子。 Yī kàn jiù b ú shì shén me zhèng jīng de hái zi. ...