6 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 他病了很久,走起来摇摇晃晃。

Tā bìng le hěn jiǔ, zǒu qǐ lái yáo yáo huang huang.

เขาป่วยมาตั้งนาน เวลาเดินก็เลยเดินแบบโซเซไม่มีกำลัง

*摇摇晃晃 Yáo yáo huang huang โอนเอนเซ ;เซไปเซมาสั่นไหว;โยกโงงเงง这个问题把我困住了。

Zhè gè wèn tí bǎ wǒ kùn zhù le.

ปัญหานี้ทำให้ฉันตกอยู่ในสภาพที่ลำบากแล้ว

* Kùn ตกอยู่ในสภาพที่ลำบากยากแค้น ตกอยู่ในสภาพที่อับจน ตกอยู่ในสภาพที่ดิ้นไม่หลุด我是开玩笑的,你别当真。

Wǒ shì kāi wán xiào de, nǐ bié dàng zhēn.

ฉันพูดเล่น โปรดอย่าถือเป็นเรื่องจริงจัง他的确是这样说的。

Tā dí què shì zhè yàng shuō de.

เขาพูดอย่างนี้จริงๆ从不懂到懂。

Cóng bù dǒng dào dǒng.  

จากไม่รู้จนรู้💖💖💖💖💖💖
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    มองดูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนได้เรื่องได้ราว   He’s not a good man. 一看就不是什么正经的孩子。 Yī kàn jiù b ú shì shén me zhèng jīng de hái zi. ...