6 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 


他眼巴巴地看了那冰淇淋一眼。

Tā yǎn bā bā de kàn le nà bīng qí lín yī yǎn.

เขามองไอศครีมนั้นตาปริบๆ

*眼巴巴 Yǎn bā bā  มองตาปริบๆ
请提早通知。

Qǐng tí zǎo tōng zhī.

กรุณาแจ้งให้ทราบแต่เนิ่นๆกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า默认的既成事实。

Mò rèn de jì chéng shì shí.

ยอมรับข้อเท็จจริงโดยปริยาย这对我来说是个谜。

Zhè duì wǒ lái shuō shì gè mí.

เรื่องนี้ยังเป็นปริศนาสำหรับฉัน这件事到现在还是个迷。

Zhè jiàn shì dào xiàn zài hái shì gè mí.

เรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาอยู่จนถึงบัดนี้

 


💗💗💗💗

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    ฉันก็แค่ไปทำหน้ามาใหม่   I just had a full face makeover. 我只是做了一个全脸美容。 Wǒ zhǐ shì zuò le y í gè quán liǎn měi róng. วัยรุ่นน่ะ ...