28 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เมื่อก่อนฉันเป็นคนที่โตไม่มากพอเอง 

I wasn’t mature enough before.

以前是我不够成熟。

Yǐ qián shì wǒ bú gòu chéng shú.ของขวัญบอกลาความโสด 

A parting gift to singleness.

告别单身的礼物。

Gào bié dān shēn de lǐ wù.ฉันยังสนุกกับชีวิตโสดของฉันอยู่เลย 

I’m still enjoying my single life.

我还在享受我的单身生活呢。

Wǒ hái zài xiǎng shòu wǒ de dān shēn shēng huó ne.โลกกว้างอันกว้างใหญ่ใบนี้ โชคดีที่ได้พบกับคุณ 

The world is so big. Luckily I met you.

世界那么大。幸好遇到你。

Shì jiè nà me dà. Xìng hǎo yù dào nǐ.

 

 🌸🌸🌸🌸🌸
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...