26 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 คุณดูสิประวัติด่างพร้อยของเขามีเต็มไปหมด 

Look! A range of disadvantages.

你看!他这些劣迹斑斑的。

Nǐ kàn! Tā zhè xiē liè jī bān bān de.

*劣迹斑斑

Liè jī bān bān 

ประวัติอันด่างพร้อย; ประวัติที่ชั่วร้ายนี่คงไม่ใช่ลูกไม้จีบสาวที่คุณใช้ประจำหรอกนะ 

Is this your usual trick to flirt with a girl?

这该不会是你撩妹的惯用伎俩吧?

Zhè gāi bú huì shì nǐ liáo mèi de guàn yòng jì liǎng ba?

*撩妹 

Liáo mèi 

จีบผู้หญิง ; จีบสาว


*伎俩

Jì liǎng 

เล่ห์เหลี่ยม; เล่ห์กล ;กลอุบายในภายภาคหน้าคุณห้ามเสียคนเพราะเงินทองนะ 

You can’t be degenerate for money in the future.

你以后可不能为了金钱而堕落。

Nǐ yǐ hòu kě bù néng wéi le jīn qián ér duò luò.

*堕落

Duò luò 

เสื่อมโทรม ;เสื่อมทรามคุณลืมใครคนหนึ่งที่เป็นฮีโร่ ผู้ที่คอยสนับสนุนคุณอยู่เบื้องหลังมาตลอดหรือเปล่า 

Did you forget a hero supporting you behind all the time?

你是不是忘了有一个一直在幕后支持你的英雄?

Nǐ shì bú shì wàng le yǒu yí gè yì zhí zài mù hòu zhī chí nǐ de yīng xióng?🌸🌸🌸🌸

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...