6 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 他生病的时候同志们轮流来服侍他。

Tā shēng bìng de shí hòu tóng zhì men lún liú lái fú shi tā.

ในขณะที่เขาป่วย พวกเพื่อนๆทั้งหลายได้ได้หมุนเวียนมาปรนนิบัติเขา

服侍 Fú shi ปรนนิบัติ รับใช้大家最好经常交换意见。

Dà jiā zuì hǎo jīng cháng jiāo huàn yì jiàn.

ทางที่ดีพวกเราควรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ่อยๆก็แล้วกัน把孩子轻轻地放在床上。

Bǎ hái zi qīng qīng de fàng zài chuáng shàng.

ค่อยๆวางเด็กลงบนเตียง我现在发现你很肤浅。

Wǒ xiàn zài fā xiàn nǐ hěn fū qiǎn.

ตอนนี้ฉันพบว่าคุณมีสติปัญญาที่ตื้นเขินมาก

肤浅 Fū qiǎn  (ความรู้หรือความเข้าใจ)ตื้นๆ ตื้นเขิน我认为这种看法很肤浅。

Wǒ rèn wéi zhè zhǒng kàn fǎ hěn fū qiǎn.

ฉันคิดว่าความคิดนี้ตื้นมาก我的意见跟他的意见不一样。

Wǒ de yì jiàn gēn tā de yì jiàn bù yī yàng.

ความคิดเห็นของฉันแตกต่างจากความคิดเห็นของเขา
🍅🍅🍅🍅🍅

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  คุณอายุเยอะแล้ว คุณไม่เข้าใจหรอก 你岁数大了你不懂。 Nǐ suì shu dà le nǐ bù dǒng. คุณดีกับเขาขนาดนี้ทำไมถึงชอบทะเลาะกับเขาล่ะ 你对他这么好,干嘛老跟人...