29 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณเคยคิดที่จะยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อความรักไหม 

Have you ever thought about giving up everything for love?

你有没有想过为了爱放弃一切?

Nǐ yǒu méi yǒu xiǎng guò wèi le ài fàng qì yí qiè?นี่คือความทรงจำอันล้ำค่า 

This is a precious memory.

这是珍贵的回忆。

Zhè shì zhēn guì de huí yì.กล้าเดิมพันก็ต้องกล้าแพ้ 

Folk it over.

愿赌就要服输。

Yuàn dǔ jiù yào fú shū.พวกเราทุกคนต่างก็เป็นผู้ใหญ่กันแล้ว

We’re all adults.

大家都是成年人了。

Dà jiā dōu shì chéng nián rén le.มารยาทพื้นฐานที่ผู้ใหญ่ควรมี 

The basic courtesy of adults.

成年人应有的基本礼仪。

Chéng nián rén yīng yǒu de jī běn lǐ yí.🌼🌼🌼🌼🌼
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...