20 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน


 


ฉันเสียใจในเรื่องนี้อยู่ตั้งนานแนะ 

I was sad for a long time.

为这个伤心好久呢。

Wèi zhè ge shāng xīn hǎo jiǔ ne.คืนวันนั้นฉันกลับไปคิดดูดีๆแล้ว ฉันใจร้อนเกินไป 

That night I went back and thought it over. I’m too impatient.

那天晚上我回去仔细想过。是我太心急了。

Nà tiān wǎn shàng wǒ huí qù zǐ xì xiǎng guò. Shì wǒ tài xīn jí le. และฉันก็พูดเกินไปจริงๆ 

And I said some things I regret.

而且我说话确实很过分。

Ér qiě wǒ shuō huà què shí hěn guò fèn.ไม่ทราบว่าคุณได้นัดไว้ล่วงหน้าหรือเปล่าคะ 

Do you have an appointment?

请问你有预约吗?

Qǐng wèn nǐ yǒu yù yuē ma?ผ่านมาก็ตั้งหลายวันแล้ว พูดเรื่องพวกนี้จะมีความหมายอะไร 

It’s been so many days. Does saying that make a difference?

都过这么多天。说这些还有意义吗?

Dōu guò zhè me duō tiān. Shuō zhè xiē hái yǒu yì yì ma?
🍀🍀🍀🍀🍀
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคที่พบเจอได้บ่อยในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน 春节

  春节 Chūn jié เทศกาลตรุษจีน The Spring Festival / Chinese New Year 春节即农历新年。 Chūn jié jí nóng lì xīn nián. ตรุษจีนคือปีใหม่ตามปฏิ...