20 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 我希望你和我分担一些事情。

Wǒ xī wàng nǐ hé wǒ fēn dān yī xiē shì qíng.

ฉันหวังว่าคุณจะแบ่งความรับผิดชอบมาให้ฉัน

*分担 

Fēn dān 

แบ่งกันรับผิดชอบ现在一切都准备好了。

Xiàn zài yī qiè dōu zhǔn bèi hǎo le.

ขณะนี้ทุกอย่างพร้อมหมดแล้ว这两件事要分开解决。

Zhè liǎng jiàn shì yào fēn kāi jiě jué.

สองเรื่องนี้ต้องแยกกันแก้ไข

*分开 

Fēn kāi ทำให้แยกกัน เบียด แหวกออก那时我并不知道。

Nà shí wǒ bìng  bù zhīdào.

ในขณะนั้นฉันยังไม่รู้
🍈🍈🍈🍈🍈ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้สำหรับเวลาในการส่งมอบสินค้าและสถานที่ 关于交货时间和地点的常用词语 Part4.

  装卸时间 Zhuāng xiè shí jiān เวลาในการขนส่ง Shipping time 装运通知 Zhuāng yùn tōng zhī แจ้งการจัดส่งสินค้า Shipping advice 承运人...