4 กุมภาพันธ์ 2563

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ไวรัสโคโรนา โควิด19 冠状病毒


新型肺炎
Xīn xíng fèi yán 
โรคปอดบวมสายพันธุ์ใหม่新型冠状病毒
Xīn xíng guān zhuàng bìng dú 
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่冠状病毒
Guān zhuàng bìng dú 
ไวรัสโคโรนา武汉肺炎
Wǔ hàn fèi yán 
โรคปอดบวมอู่ฮั่น


传染
Chuán rǎn 
ติดต่อ感染
Gǎn rǎn 
ติดเชื้อ


扩散
Kuò sàn 
แพร่กระจาย


人传染人
Rén chuán rǎn rén 
ติดต่อจากคนสู่คน


确诊
Què zhěn 
การวินิจฉัยยืนยันโรค


确诊病例
Què zhěn bìng lì  
ผู้ติดเชื้อ


疑似
Yí sì  
ที่ต้องสงสัย


新增疑似病例
Xīn zēng yí sì bìng lì  
ต้องสงสัยว่าติดเชื้อเพิ่มขึ้น


新增重症病例
Xīn zēng zhòng zhèng bìng lì
ติดเชื้อเพิ่มขึ้น


治愈
Zhì yù 
รักษา


治疗
Zhì liáo 
รักษา


死亡
Sǐ wáng 
เสียชีวิต


新增死亡病例
Xīn zēng sǐ wáng bìng lì
เสียชีวิตเพิ่มขึ้น


病情稳定
Bìng qíng wěn dìng  
ผู้ป่วยมีอาการคงที่


新增治愈出院病例
Xīn zēng zhì yù chū yuàn bìng lì  
รักษาหายและออกจากโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น


追踪
Zhuī zōng 
ติดตาม ตามหา สืบหา


密切接触者
Mì qiè jiē chù zhě 
ผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ


正在接受医学观察
Zhèng zài jiē shòu yī xué guān chá 
อยู่ระหว่างเฝ้าระวังและสอบสวนโรค


重症患者
Zhòng zhèng huàn zhě 
ผู้ป่วยอาการหนัก轻症患者
Qīng zhèng huàn zhě 
ผู้ป่วยอาการไม่หนัก


首例死亡
Shǒu lì sǐ wáng 
ผู้เสียชีวิตรายแรก


长期病患 
Cháng qī bìng huàn  
ผู้ป่วยระยะยาว


先天性疾病
Xiān tiān xìng jí bìng 
โรคประจำตัว โรคที่มีมาแต่กำเนิด


症状
Zhèng zhuàng 
อาการของโรค


发烧
Fā shāo 
มีไข้ ตัวร้อน  เป็นไข้ตัวร้อน


发热
Fā rè 
เกิดตัวร้อน เป็นไข้


乏力
Fá lì 
ไม่มีแรง


咳嗽
Ké sòu 
ไอ


干咳
Gān ké 
ไอแห้ง


打喷嚏
Dǎ pēn tì 
จาม


鼻塞
Bí sāi 
คัดจมูก


流鼻涕
Liú bí tì 
น้ำมูกไหล


有痰
Yǒu tán 
มีเสมหะ


胸闷
Xiōng mèn 
แน่นหน้าอก


呼吸困难
Hū xī kùn nán 
หายใจลำบาก


肌肉痛
Jī ròu tòng  
ปวดกล้ามเนื้อ


患者
Huàn zhě 
ผู้ป่วย


病例
Bìng lì 
ตัวอย่างของโรค


潜伏期
Qián fú qī 
ระยะฟักตัว


预防传染
Yù fáng chuán rǎn 
ป้องกันการติดต่อ


预防感染
Yù fáng gǎn rǎn 
ป้องกันการติดเชื้อ


防止病毒
Fáng zhǐ bìng dú 
ยับยั้งไวรัส  ป้องกันไวรัส


口罩
Kǒu zhào 
หน้ากาก


戴口罩
Dài kǒu zhào 
สวมหน้ากาก


杀菌
Shā jūn 
ฆ่าเชื้อโรค


洗手
Xǐ shǒu  
ล้างมือ


洗手液
Xǐ shǒu yè
สบู่เหลวล้างมือ


搓手液
Cuō shǒu yè 
เจลล้างมือ


隔离
Gé lí 
แยกคนไข้ไปอยู่ในสถานที่ที่อีกแห่งหนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อกับบุคคลที่ไม่ได้ป่วย


空气净化器
Kōng qì jìng huà qì 
เครื่องฟอกอากาศ


两周隔离期
Liǎng zhōu gé lí qī
ระยะกักตัว14 วัน


社交距离
Shè jiāo jù lí  
การเพิ่มระยะห่างในการเข้าสังคม  Social Distance


居家隔离
Jū jiā gé lí
อยู่บ้าน Stay at home


居家办公
Jū jiā bàn gōng  
ทำงานที่บ้าน Work from home


封城
Fēng chéng
ปิดเมือง  Locked down


紧急状态法
Jǐn jí zhuàng tài fǎ
พรบ.ฉุกเฉิน


宵禁
Xiāo jìn
เคอร์ฟิว Curfew
 💦💦💦💦💦💦💦💦💦

欢迎补充:คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ไวรัสโคโรนา  冠状病毒ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...