21 กุมภาพันธ์ 2563

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องดนตรี 乐器


吉他  
Jí tā  
กีต้า (Guitar)

🎹🎹 

贝斯 
Bèi sī 
กีต้าเบส  (Bass)

🎹🎹 

竖琴
Shù qín 
ฮาร์พ (Harp)

🎹🎹 

鲁特琴 
Lǔ tè qín  
ลูท  (Lute)

🎹🎹 

曼陀林 
Màn tuó lín 
แมนโดลิน (Mandolin)
🎹🎹 

班卓琴 
Bān zhuó qín
แบนโจ (Banjo)
🎹🎹 

竖笛 
Shù dí 
ขลุ่ยรีคอร์เดอร์  (Recorder)
🎹🎹 

长笛 
Cháng dí  
ฟลูต  (Flute) 
🎹🎹 

短笛  
Duǎn dí 
ปิคโคโล  ( Piccolo) 
🎹🎹 

单簧管  
Dān huáng guǎn  
คลาริเนต (Clarinet) 
🎹🎹 

萨克斯风 
Sà kè sī fēng   
แซกโซโฟน    (Saxophone)
🎹🎹 

双簧管 
Shuāng huáng guǎn 
โอโบ (Oboe)
🎹🎹 

英国管 
Yīng guó guǎn   
คอร์ แองเกลส์ (Cor Anglais or English horn)

 🎹🎹 

低音管 巴松管  
Dī yīn guǎn/ Bā sōng guǎn   
บาสซูน    (Bassoon)
🎹🎹 

短号      
Duǎn hào 
คอร์เนต (Cornet) 
🎹🎹 

小号  
Xiǎo hào 
ทรัมเป็ต  (trumpet)
🎹🎹 

圆号 / 法国号  
Yuán hào /  Fǎ guó hào 
เฟรนช์ฮอร์น (French Horn) 
🎹🎹 


长号  
Cháng hào 
ทรอมโบน (Trombone) 
🎹🎹 


上低音号  /  粗管上低音号 
Shàng dī yīn hào / Cū guǎn shàng dī yīn hào  
ยูโฟเนียม (euphonium) 
🎹🎹 


大号  
Dà hào   
ทูบา (tuba)
🎹🎹 


苏沙号  
Sū shā hào  
 ซูซ่าโฟน (Sousaphone) 
🎹🎹 


小提琴  
Xiǎo tí qín 
ไวโอลิน (Violin)
🎹🎹 


中提琴  
Zhōng tí qín 
วิโอลา (Viola)
🎹🎹 


大提琴   
Dà tí qín  
เชลโล (Cello)
🎹🎹 


低音提琴   
Dī yīn tí qín 
ดับเบิลเบส (Double Bass)
🎹🎹 


钢琴  
Gāng qín 
เปียโน(piano) 
🎹🎹 


管风琴   
Guǎn fēng qín  
ออร์แกน (organ) 
🎹🎹 


大键琴 
 Dà jiàn qín
ฮาร์ปซิคอร์ด(Harpsichord)
 🎹🎹 

小键琴  
Xiǎo jiàn qín
คลาวิคอร์ด (clavichord) 
🎹🎹 


手风琴   
Shǒu fēng qín 
แอคคอร์เดียน (Accordion)
🎹🎹 


木琴  
Mù qín 
ไซโลโฟน (Xylophone) 

🎹🎹 


颤音琴  
Chàn yīn qín 
ไวบราโฟน (Vibraphone) 
🎹🎹 


马林巴   
Mǎ lín bā 
มาริมบา(Marimba) 

🎹🎹 

管钟   
Guǎn zhōng 
ระฆังราว(Tubular  Bells) 
🎹🎹 


定音鼓  
Dìng yīn gǔ 
กลองทิมปานี(Timpani)
 🎹🎹 

三角铁 / 三角铃   
Sān jiǎo tiě  /  Sān jiǎo líng  
กิ๋ง(Triangle)
🎹🎹 

铜钹   
Tóng bó
ฉาบ(Cymbal)
🎹🎹 


铃鼓   
Líng gǔ 
แทมโบรีน(Tambourine)
🎹🎹 


沙槌  
Shā chuí 
มาราคาส(Maracas)

🎹🎹 


爵士鼓  
Jué shì gǔ 
กลองชุด(Drum set) 

💦💦💦💦💦💦

บทความที่แนะนำ
คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องดนตรีไทย 泰国乐器欢迎补充:คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องดนตรี 乐器

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...