21 กุมภาพันธ์ 2563

คำศัพท์บอกขนาดและปริมาณ ภาษาจีน 尺寸与数量


尺寸       Chǐ cùn                    ขนาด
数量       Shù liàng                 ปริมาณ

💦💦💦💦💦

           Dà                           ใหญ่

巨大的工程 
Jù dà de gōng chéng  
โครงการก่อสร้างที่ใหญ่มหึมา

像豆粒一般大 
Xiàng dòu lì yì bān dà 
ใหญ่เหมือนเมล็ดถั่ว

一间很大的房间 
Yì jiān hěn dà de fáng jiān  
ห้องที่ใหญ่ๆห้องหนึ่ง

🌸🌸

           Xiǎo                        เล็ก

这双鞋子小了一号  
Zhè shuāng xié zi xiǎo le yī hào 
รองเท้าคู่นี้เล็กไปเบอร์หนึ่ง

🌸🌸

           Duǎn                     สั้น

这上衣的袖子嫌短了 
Zhè shàng yī de xiù zi xián duǎn le 
แขนเสื้อโค้ตตัวนี้ออกจะสั้นไปหน่อย

🌸🌸

           Cháng                   ยาว

大桥全长6公里
Dà qiáo quán zhǎng 6 gōng lǐ
สะพานมีความยาวทั้งหมด 6 กิโลเมตร

🌸🌸

           kuān                      กว้าง

马路很宽
Mǎ lù hěn kuān
ถนนกว้างมาก


🌸🌸

           Hòu                            หนา

一本厚书  
Yì běn hòu shū
หนังสือที่หนาเล่มหนึ่ง

🌸🌸

           Báo                        บาง

你这衣服太薄了吧
Nǐ zhè yī fú tài báo le ba 
เสื้อผ้าของคุณบางเกินไป

🌸🌸

           Zhòng                   หนัก

这行李超重了
Zhè xíng lǐ chāo zhòng le 
กระเป๋าเดินทางน้ำหนักเกิน

🌸🌸


           Qīng                       เบา

身轻如燕
Shēn qīng rú yàn
ตัวเบาหวิว

🌸🌸           Shēn                      ลึก

测量河水的深处
Cè liáng hé shuǐ de shēn chù 
วัดความลึกของแม่น้ำ

🌸🌸

           Qiǎn                      ตื้น

这条河很浅 
Zhè tiáo hé hěn qiǎn
แม่น้ำสายนี้ตื้นมาก

🌸🌸

           Duō                        มาก

剩下的水不多了
Shèng xià de shuǐ bù duō le 
น้ำเหลือไม่มาก

🌸🌸

           Shǎo                      น้อย

我们想少量订购些新产品
Wǒ men xiǎng shǎo liàng ding gòu xiē xīn chǎn pǐn 
เราต้องการสั่งซื้อสินค้าใหม่จำนวนเล็กน้อย

🌸🌸

           Dī                            ต่ำ

水位降低了
Shuǐ wèi jiàng dī le 
ระดับน้ำลดต่ำลงแล้ว

🌸🌸

           Gāo                        สูง

你女儿几乎和你一样高了
Nǐ nǚ ér jī hū hé nǐ yí yàng gāo le 
ลูกสาวของคุณเกือบจะสูงพอๆกับคุณแล้ว

🌸🌸

           Zhǎi                       แคบ

坡路很窄
Pō lù hěn zhǎi
ทางเนินนี้แคบมาก

💦💦💦💦💦


欢迎补充:คำศัพท์บอกขนาดและปริมาณ ภาษาจีน 尺寸与数量

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ถ้าอย่างนั้น พวกคุณก็อย่ามาบังคับให้ฉันต้องลงมือนะ 那你们就不要逼我发动。 Nà nǐ men jiù bù yào bī wǒ fā dòng. ดูคุณสิ ทำไมถึงชอบถามอะไรที่ทำให้...