18 กุมภาพันธ์ 2563

ประโยคภาษาจีน พบกันครั้งแรกอะนะ 初次见面


ก่อนอื่น ขอฉันแนะนำตัวหน่อยนะ
First of all, let me introduce myself to you. 
首先,让我做个自我介绍。
Shǒuxiān, ràng wǒ zuò gè zìwǒ jièshào.สวัสดีทุกคน  ฉันขอแนะนำตัวเองหน่อยนะ
Hello, everybody, let me introduce myself. 
大家好! 让我来介绍一下我自己。
Dàjiā hǎo! Ràng wǒ lái jièshào yīxià wǒ zìjǐ.ขอแนะนำตัวหน่อยนะ
Let me introduce myself. /May I introduce myself?
我来自我介绍一下。/我可以自我介绍一下吗?
Wǒ láizì wǒ jièshào yīxià. /Wǒ kěyǐ zìwǒ jièshào yīxià ma?ให้ฉันแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะ
Let me introduce myself to you in English first. 
好的,我先用英语自我介绍一下。
Hǎo de, wǒ xiān yòng yīngyǔ zìwǒ jièshào yīxià.ว่าแต่/คือว่า ขอฉันแนะนำตัวก่อนนะ
 Let me introduce myself, by the way. 
顺便自我介绍一下。
Shùnbiàn zìwǒ jièshào yīxià.ผมชื่อแมน และผมดีใจที่ได้พบคุณ
My name is Man. Nice to meet you. 
我叫曼,很高兴见到你。
Wǒ jiào màn, hěn gāoxìng jiàn dào nǐ.สวัสดีครับ ผมชื่อแมน ยินดีที่ได้รู้จักครับ
Hello, my name is Man, nice to meet you. 
你好,我叫曼,很高兴认识你。
Nǐ hǎo, wǒ jiào màn, hěn gāoxìng rènshì nǐ.ยินดีที่ได้รู้จักคุณ แมนคือชื่อของผม
Nice to meet you. Mine's Man. 
很高兴跟大家见面,我叫曼。
Hěn gāoxìng gēn dàjiā jiànmiàn, wǒ jiào màn.


ยินดีที่ได้รู้จัก
Nice to meet you. /Glade to meet you.
很高兴认识你。/ 很高兴见到你。
Hěn gāoxìng rènshì nǐ. / Hěn gāoxìng jiàn dào nǐ.


ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน
Nice to meet you, too.
我也很高兴。
Wǒ yě hěn gāoxìng.ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน คุณเรียนอยู่ชั้นไหน
Nice to meet you too! What class are you in? 
我也很高兴。你是哪班的?
Wǒ yě hěn gāoxìng. Nǐ shì nǎ bān de?คุณคือแมนแน่ๆเลย ยินดีที่ได้รู้จักคุณ
You must be Man. It's nice to meet you. 
你一定就是曼了,很高兴认识你。
Nǐ yīdìng jiùshì mànle, hěn gāoxìng rènshì nǐ.ยินดีที่ได้รู้จักคุณ ฉันมักจะได้ยินคนพูดถึงคุณบ่อยๆ
It's nice to meet you. I have often heard about you. 
很高兴认识你,我常常听人谈起你。
Hěn gāoxìng rènshì nǐ, wǒ chángcháng tīng rén tán qǐ nǐ.ดีจัง ในที่สุดก็ได้พบคุณ
It's nice to meet you. 
终于见到你了,真好。
Zhōngyú jiàn dào nǐle, zhēn hǎo.ฉันดีใจที่ได้พบคุณ ฉันหวังว่าคุณจะสนุกกับการอยู่ที่นี่นะคะ
Nice to meet you. I hope you enjoy your stay here. 
我很高兴认识你。希望你在这里过得愉快。
Wǒ hěn gāoxìng rènshì nǐ. Xīwàng nǐ zài zhèlǐguò dé yúkuài.ผมชื่อ พัลลภ
My name is Phanlop.
我叫Phanlop
Wǒ jiào Phanlop.เรียกผมว่าแมนก็ได้
Please call me Man.
请叫我曼。/也可以叫我曼。
Qǐng jiào wǒ màn. / Yě kěyǐ jiào wǒ màn.ดีใจที่ได้พบคุณ
I’m glad to meet you. /Good to meet you. /I’m pleased to meet you.
很高兴见到你。/见到你很高兴。/很高兴认识你
Hěn gāoxìng jiàn dào nǐ. /Jiàn dào nǐ hěn gāoxìng. /Hěn gāoxìng rènshì nǐเป็นเกียรติที่ได้พบคุณค่ะ คุณพัลลภ
I’m honored to meet you, Mr. Phanlop.
很荣幸见到你,Phonlop 先生。
Hěn róngxìng jiàn dào nǐ,Phonlop xiānshēng.ฉันตั้งใจรอพบคุณมาตลอด
I’ve been looking forward to meeting you.
我一直盼望着见到你。
Wǒ yīzhí pànwàngzhe jiàn dào nǐ.ฉันอยากพบคุณมาตลอดเลย
I’ve always wanted to meet you.
我一直想见你。
Wǒ yīzhí xiǎngjiàn nǐ.ฉันได้ยินเรื่องของคุณมามากทีเดียว
I’ve heard a lot about you. /I’ve heard so much about you.
我听说过很多关于你的事。
Wǒ tīng shuōguò hěnduō guānyú nǐ de shì.หวังว่าจะมีแต่เรื่องดีๆนะ
Only good things, I hope
我希望是好事。
Wǒ xīwàng shì hǎoshì.น้องสาวของฉันพูดถึงคุณอยู่เรื่อยเลย
My sister is always talking about you.
我妹妹总是谈起你。
Wǒ mèimei zǒng shì tán qǐ nǐ.เธอมักจะพูดว่าคุณเท่ห์แค่ไหน
She’s always talking about how cool you are. 
她经常都说你是多么多么的酷。
Tā jīngcháng dōu shuō nǐ shì duōme duōme de kù.ฉันรู้จักคุณแค่ชื่อเท่านั้น ยินดีที่ได้พบค่ะ
I knew you just by name. It’s nice to meet you.
我只知道你的名字。很高兴见到你。
Wǒ zhǐ zhīdào nǐ de míngzì. Hěn gāoxìng jiàn dào nǐ.เราเคยพบกันมาก่อนหรือเปล่า
Have we met before?
我们以前见过面吗?
Wǒmen yǐqián jiànguò miàn ma?เราเคยพบกันที่ไหนมาก่อนไหม
Have we met somewhere before? 
我们在哪儿见过面吗?
Wǒmen zài nǎ'er jiànguò miàn ma?


เราเคยพบกันมาก่อนหรือเปล่า ฉันคุ้นหน้าคุณจัง
Have we met before? You look familiar. 
我们以前见过面吗?你看起来蛮面熟的。
Wǒmen yǐqián jiànguò miàn ma? Nǐ kàn qǐlái mán miànshú de.ฉันมีความรู้สึกแปลก ๆ เหมือนเราจะเคยพบกันมาก่อน
I have the strangest feeling we've met before. 
我有种奇怪的感觉我们以前见过面。
Wǒ yǒu zhǒng qíguài de gǎnjué wǒmen yǐqián jiànguò miàn.ฉันคิดว่าเราเคยพบกันมาก่อน
 I think I met you before. 
我想我见过你。
Wǒ xiǎng wǒ jiànguò nǐ.ฉันคุ้นหน้าคุณจัง
You look familiar.
我看你很面熟。/你看起来蛮面熟的。
Wǒ kàn nǐ hěn miànshú./Nǐ kàn qǐlái mán miànshú de.ฉันคุ้นหน้าคุณจัง  แต่ฉันจำไม่ได้ว่าคุณเป็นใคร
You look so familiar, but I can't place you. 
你看起来真面熟,但我想不起来你是谁了。
Nǐ kàn qǐlái zhēn miànshú, dàn wǒ xiǎng bù qǐlái nǐ shì shéile.ฉันเคยคุยโทรศัพท์กับคุณแล้ว
I spoke with you on the phone.
我们通过电话。
Wǒmen tōngguò diànhuà.


ดีมากเลย ในที่สุดก็ได้พบคุณ
It’s great to finally meet you.
很高兴终于见到你了。
Hěn gāoxìng zhōngyú jiàn dào nǐle.

 💦💦💦💦💦💦💦💦💦
欢迎补充 :ประโยคภาษาจีน พบกันครั้งแรกอะนะ 初次见面


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...