21 กุมภาพันธ์ 2563

คำศัพท์ภาษาจีน อาชีพ 职业
职业           
Zhí yè                        
อาชีพ

警察           
Jǐng chá                    
ตำรวจ
军人          
Jūn rén                      
ทหาร

飞行员       
Fēi xíng yuán            
นักบิน

空中小姐   
Kōng zhōng xiǎo jiě   
แอร์โฮสเตส
工程师       
Gōng chéng shī         
วิศวกร商人          
Shāng rén                  
นักธุรกิจ
歌手          
Gē shǒu                     
นักร้อง
演员          
Yǎn yuán                   
นักแสดง

音乐家      
Yīn yuè jiā                  
นักดนตรี模特(模特儿) 
 tè ( tèr)  
นางแบบ
漫画家      
Màn huà jiā                
นักเขียนการ์ตูน
导演          
Dǎo yǎn                     
ผู้กำกับการแสดง

记者         
 zhě                         
นักข่าว

翻译家      
Fān  jiā                    
นักแปล作家         
Zuò jiā                        
นักประพันธ์
 画家        
Huà jiā                        
จิตรกร
编辑         
Biān jí                         
บรรณาธิการ

摄影师     
Shè yǐng shī               
ช่างภาพ
政治家     
Zhèng zhì jiā              
นักการเมือง

外交官     
Wài jiāo guān             
นักการทูต

公务员    
Gōng  yuán            
ข้าราชการ

律师        
Lǜ shī                         
ทนายความ
法官         
Fǎ guān                      
ผู้พิพากษา

老师         
Lǎo shī                        
ครู

医生/大夫  
Yī shēng  / Dài fu       
แพทย์

护士         
Hù shi                         
พยาบาล


兽医        
Shòu yī                        
สัตวแพทย์

翻译人员  
Fān yì rén yuán          
ล่าม
厨师         
Chú shī                      
พ่อครัว

魔术师     
Mó shù shī                 
นักมายากล
邮递员     
Yóu dì yuán                
บุรุษไปรษณีย์
消防员     
Xiāo fáng yuán           
พนักงานดับเพลิง
建筑师     
Jiàn zhù shī                
สถาปนิก
木匠        
Mù   jiàng                   
ช่างไม้
鞋匠        
Xié   jiàng                   
ช่างซ่อมรองเท้า

美容师    
Měi róng shī               
ช่างเสริมสวย


拳击手    
Quán jī   shǒu             
นักมวย

职员       
Zhí yuán                     
พนักงานบริษัท
电工      
Diàn gōng                    
ช่างไฟฟ้า
司机      
Sī jī                             
คนขับรถ

导游      
Dǎo yóu                      
มัคคุเทศก์

园丁      
Yuán dīng                    
คนทำสวน


💦💦💦💦💦💦

欢迎补充:คำศัพท์ภาษาจีน อาชีพ 职业

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...