21 กุมภาพันธ์ 2563

ภาษาจีน บริษัท 公司


公司                        
Gōng sī    
บริษัท

上市公司                
Shàng shì gong sī  
บริษัทมหาชนจำกัด

公众有限公司          
Gōng zhòng yǒu xiàn gong sī 
บริษัทมหาชนจำกัด


有限公司                 
Yǒu xiàn gong sī 
บริษัทจำกัด

有限                       
Yǒu xiàn 
จำกัด

股份                      
Gǔ fèn 
หุ้นส่วน

股东                      
Gǔ dōng  
ผู้ถือหุ้น

合资企业             
Hé zī qǐ yè  
กิจการร่วมลงทุน

业务                      
Yè wù     
กิจการ

总公司                
Zǒng gong sī  
สำนักงานใหญ่
           
分公司                 
Fēn gong sī     
สำนักงานสาขา

公司简介           
Gōng sī jiǎn jiè 
ข้อมูลบริษัทโดยย่อ

 质量认证         
 Zhì liàng rèn zhèng  
ใบรับรองคุณภาพ 

 企业文化          
Qǐ yè wén huà   
วัฒนธรรมองค์กร  

公司名称          
Gōng sī míng chēng   
ชื่อบริษัท

版权所有          
Bǎn quán suǒ yǒu   
ลิขสิทธิ์ 

董事长           
Dǒng shì zhǎng 
ประธานกรรมการบริษัท

总裁              
Zǒng cái 
ประธานกรรมการบริหาร
副总裁         
Fù zǒng cái 
รองประธานกรรมการบริหาร 

高级副总裁   
Gāo jí fù zǒng cái  
รองประธานอาวุโส  

首席顾问       
Shǒu xí gù wèn     
ที่ปรึกษาอาวุโส

首席执行官    
Shǒu xí zhí xíng guān  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO

董事总经理   
Dǒng shì zǒng jīng lǐ  
กรรมการผู้จัดการ 

总经理          
Zǒng jīng lǐ         
ผู้จัดการทั่วไป

经理             
Jīng lǐ    
ผู้จัดการ

副经理         
Fù jīng lǐ              
ผู้ช่วยผู้จัดการ

秘书            
Mì shū  
เลขานุการ

项目经理    
Xiàng mù jīng lǐ    
ผู้จัดการโครงการ 

部门          
Bù mén                  
แผนก

部长          
Bù zhǎng             
หัวหน้าแผนก

主管          
Zhú guǎn             
ซุปเปอร์ไวเซอร์    
  
工厂经理   
Gōng chǎng jīng lǐ
ผู้จัดการโรงงาน
              
生产部    
Shēng chǎn bù                  
ฝ่ายผลิต

研发部     
Yán fā bù             
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

人事部       
Rén shì bù           
ฝ่ายบุคคล
             
财务部门   
Cái wù bù mén 
ฝ่ายการเงิน

销售部      
Xiāo shòu bù 
ฝายขาย

促销部    
Cù xiāo bù 
ฝ่ายส่งเสริมการขาย

会计部     
Kuài jì bù  
ฝ่ายบัญชี

采购部    
Cǎi gòu bù 
ฝ่ายจัดซื้อ

质量部     
Zhì liàng bù 
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

分析师     
Fēn xī shī 
นักวิเคราะห์

职员         
Zhí yuán      
พนักงาน

售货员    
Shòu huò yuán   
พนักงานขาย        
送货员    
Sòng huò yuán   
พนักงานส่งของ

文件递送员     
Wén jiàn dì sòng yuán 
พนักงานส่งเอกสาร            

💦💦💦💦💦💦💦💦   

欢迎补充:ภาษาจีน บริษัท  公司

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ถ้าอย่างนั้น พวกคุณก็อย่ามาบังคับให้ฉันต้องลงมือนะ 那你们就不要逼我发动。 Nà nǐ men jiù bù yào bī wǒ fā dòng. ดูคุณสิ ทำไมถึงชอบถามอะไรที่ทำให้...