21 กุมภาพันธ์ 2563

ประโยคทักทาย ภาษาจีน


การทักทายของคนจีนนั้น  มีหลายรูปแบบ ซึ่งจะแบ่ง

ออกเป็น👇👇👇👇
1.การทักทายที่ใช้กันทั่วไป คือ คำว่า  สวัสดี   
你好Nǐ hǎo !


แต่ถ้าทักทายกับผู้ใหญ่จะเปลี่ยนเป็น    您好!Nín hǎo!
2.การทักทายตามเวลา มีดังนี้

 ตอนเช้าจะทักทาย  
早上好   
Zǎo shang hǎo


 ตอนบ่าย จะทักทาย  
下午好  
Xià wǔ hǎo


 ตอนเย็นจะทักทาย    
晚上好  
Wǎn shàng hǎo3.การทักทายตามสถานการณ์ เช่น ช่วงเที่ยงเวลารับ
ประทานอาหาร ก็จะทักว่ารับประทานอาหารหรือยัง
 หรือ กินข้าวหรือยัง 吃饭了吗?Chī fàn le ma? 
 หรืออาจจะถามคุณว่า  คุณจะไปไหน ก็จะทักว่า 你去哪儿?Nǐ qù nǎr?
ตัวอย่างประโยค การทักทาย
A早上好!佳妮小姐。
       Zǎo shang hǎo! Jiā nī xiǎo jiě.
       สวัสดีครับ คุณเจนนี่B: 早上好!麦先生。近来好吗?
     Zǎo shang hǎo! Mài xiān shēng. Jìn lái hǎo ma?
     สวัสดีค่ะ คุณไมค์ สบายดีหรือเปล่าคะA很好,谢谢。你呢?
      Hěn hǎo, xièxiè. Nǐ ne?
      สบายดีครับ คุณเจนนี่สบายดีหรือเปล่าครับB:   我也很好。
       Wǒ yě hěn hǎo.

       สบายดีค่ะ

💘💘💘💘💘💘💘💘💘


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    ฉันก็แค่ไปทำหน้ามาใหม่   I just had a full face makeover. 我只是做了一个全脸美容。 Wǒ zhǐ shì zuò le y í gè quán liǎn měi róng. วัยรุ่นน่ะ ...