21 กุมภาพันธ์ 2563

คำศัพท์ภาษาจีน สี แม่สี 颜色
颜色                  
Yán sè                               
สี Colour  


👇👇👇

蓝色                   
Lán sè                              
สีฟ้า Sky blue 

👇👇👇


深蓝色               
Shēn lán sè                      
สีน้ำเงิน Blue


👇👇👇

红色                  
Hóng  sè                            
สีแดง Red


👇👇👇

粉红色 粉色     
Fěn hóng sè / Fěn sè    
สีชมพู Pink


👇👇👇

橙色               
Chéng sè                           
สีส้ม Orange

👇👇👇

绿色                 
Lǜ sè                                
สีเขียว Green 

👇👇👇


浅绿色            
Qiǎn lǜ sè                         
สีเขียวอ่อน Light green

👇👇👇

紫色                
Zǐ sè                     
สีม่วง Purple,Violet
     
👇👇👇

                                
黑色               
Hēi sè                   
สีดำ Black 
               
👇👇👇
                       
灰色              
Huī sè                   
สีเทา   Grey

👇👇👇

                                    
白色             
Bái sè                    
สีขาว White
                     
👇👇👇

黄色           
Huáng sè           
สีเหลือง Yellow 

👇👇👇

棕色          
Zōng sè               
สีน้ำตาล Brown

👇👇👇

肉色         
Ròu sè                  
สีเนื้อ Biege 

👇👇👇

金色         
Jīn sè                     
สีทอง Golden 


👇👇👇


银色         
Yín sè                     
สีเงิน Silver

👇👇👇

卡其色    
 Kǎ qí sè               
 สีกากี Khaki

👇👇👇

三原色
Sān yuán sè 
แม่สี  Primary color
(แดงเขียว 绿น้ำเงิน )💘💘💘💘💘💘💘💘💘


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    ฉันก็แค่ไปทำหน้ามาใหม่   I just had a full face makeover. 我只是做了一个全脸美容。 Wǒ zhǐ shì zuò le y í gè quán liǎn měi róng. วัยรุ่นน่ะ ...