21 กุมภาพันธ์ 2563

ประโยคภาษาจีน เมื่อจะไม่ได้พบกันอีกนาน


ประโยคภาษาจีน เมื่อจะไม่ได้พบกันอีกนานเลย


ฉันมาบอกลา
I’ve come to say goodbye.
我是来道别的。
Wǒ shì lái dàobié de.ฉันมาบอกลา เราคงไม่ได้พบกันอีกนาน
I’ve come to say goodbye. We haven't seen each other for a long time.
我来道别的。我们很长时间都见不到对方了。
Wǒ lái dàobié de. Wǒmen hěn cháng shíjiān dōu jiàn bù dào duìfāngle.เขาต้องการบอกลาคุณ
He wanted to say goodbye to you. 
他想跟你说声再见。
Tā xiǎng gēn nǐ shuō shēng zàijiàn.ฉันเกรงว่าฉันควรต้องบอกลาพวกคุณแล้ว
I am afraid I have to say goodbye to you now. 
我想我要应该和你们说再见了。
Wǒ xiǎng wǒ yào yīnggāi hé nǐmen shuō zàijiànle.ได้เวลาบอกลาแล้วซิ คืนนี้ฉันจะบินกลับประเทศจีนแล้ว
Time to say goodbye, I'll fly away tonight. 
是时候了,是时候说再见了!我今晚要飞回中国了。
Shì shíhòule, shì shíhòu shuō zàijiànle! Wǒ jīn wǎn yào fēi huí zhōngguóle.ได้เวลาบอกลาแล้วซิ ฉันรู้ว่ามันจะทำให้คุณร้องไห้
It's time to say goodbye, I know it will make you cry. 
该是说再见的时候了,我知道你会哭。
Gāi shì shuō zàijiàn de shíhòule, wǒ zhīdào nǐ huì kū.ฉันไม่อยากจากเมืองไทย และก็ไม่อยากบอกลาคุณด้วย
I don't want to leave Thailand or say goodbye to you. 
我不想离开泰国,也不想和你道别。
Wǒ bùxiǎng líkāi tàiguó, yě bùxiǎng hé nǐ dàobié.ในที่สุดฉันก็ต้องบอกลาคุณ
Finally, I have come to say goodbye to you. 
我终于要来跟你说再见了。
Wǒ zhōngyú yào lái gēn nǐ shuō zàijiànle.สำหรับฉันแล้วมันยากมากที่ฉันจะบอกลาคุณ
It's very difficult for me to say goodbye to you. 
对我来说,很难对你说再见。
Duì wǒ lái shuō, hěn nán duì nǐ shuō zàijiàn.


วันหลังเราหาเวลามาเจอกันอีกนะ
Let’s get together again sometime.
咱们找个时间聚一聚吧。
Zánmen zhǎo gè shíjiān jù yī jù ba.ดีมากเลยที่ได้รู้จักคุณ
It was really nice to get to know you.
能认识你真是太好了!
Néng rènshì nǐ zhēnshi tài hǎole!เป็นเรื่องดีที่ได้รู้จักคุณ
It's great to know you!
能够认识你,真是太好了!
Nénggòu rènshì nǐ, zhēnshi tài hǎole!แวะมาได้ตลอดเลยนะ
Drop in any time.
随时都可以过来!
Suíshí dōu kěyǐ guòlái!


เมื่อว่างก็แวะมาได้ตลอดเลยนะ
 You can come to me if you have time.
有空时,可以随时来找我。
Yǒu kòng shí, kěyǐ suíshí lái zhǎo wǒ.


ฉันจะคิดถึงคุณ
I’ll miss you.
我会想你的。
Wǒ huì xiǎng nǐ de.ส่งข่าวหากันบ้างนะ ; ติดต่อกันมาบ้างนะ
Let’s keep in touch.
让我们保持联系。
Ràng wǒmen bǎochí liánxì.


พวกเราติดต่อกันและกันบ้างนะ ;พวกเราส่งข่าวหากันและกันบ้างนะ
Let’s keep in touch with each other.
让我们互相保持联系。
Ràng wǒmen hùxiāng bǎochí liánxì.


โทรหาฉันบ้างนะ
Call me sometime.
有空打电话给我。
Yǒu kòng dǎ diànhuà gěi wǒ.


บอกที่อยู่ใหม่ของคุณให้ฉันรู้จักด้วย
Let me know your new address.
告诉我你的新地址。
Gàosù wǒ nǐ de xīn dìzhǐ.


และแจ้งให้เราทราบที่อยู่ใหม่ของคุณด้วย
And let me know your new address. 
还要请你们把新的地址告诉我。
Hái yào qǐng nǐmen bǎ xīn dì dìzhǐ gàosù wǒ


คุณต้องกลับมานะ
You must come back.
你一定回来啊!
Nǐ yīdìng huílái a!


พบกันใหม่ปีหน้า
See you next year.
明年见。
Míngnián jiàn.ลาก่อน เจอกันปีหน้า
Goodbye! See you all next year! 
再见!大家明年见!
Zàijiàn! Dàjiā míngnián jiàn!

💘💘💘💘💘💘💘💘💘
欢迎补充: ประโยคภาษาจีน เมื่อจะไม่ได้พบกันอีกนานเลย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  คุณอายุเยอะแล้ว คุณไม่เข้าใจหรอก 你岁数大了你不懂。 Nǐ suì shu dà le nǐ bù dǒng. คุณดีกับเขาขนาดนี้ทำไมถึงชอบทะเลาะกับเขาล่ะ 你对他这么好,干嘛老跟人...