21 กุมภาพันธ์ 2563

คำศัพท์ภาษาจีน การซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ 汽车维护 / 汽车保养

  ถึงเวลาที่ต้องนำรถยนต์เข้าศูนย์เมื่อถึงระยะทางที่กำหนดเอาไว้แล้วค่ะ ก็เลยได้รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการเอารถเข้าศูนย์เพื่อเช็ค เปลี่ยน  ซ่อมแซมและบำรุงรักษา อะไหล่ต่างๆในรถมาฝากกันค่ะ 


汽车维护 汽车保养
Qì chē wéi hù / Qì chē bǎo yǎng

การบำรุงรักษารถยนต์ การดูแลรักษารถยนต์

维修/保养 
Wéi xiū / Bǎo yǎng 
บำรุงรักษา

更换   
Gēng huàn 
เปลี่ยน

修理    
Xiū lǐ 
ซ่อมแซม

检查
Jiǎn chá  
ตรวจ/ ตรวจสอบ

备件 零件 
Bèi jiàn / Líng jiàn 
อะไหล่

汽车零件 
 chē líng jiàn 
อะไหล่รถยนต์

车身 
Chē shēn  
บอดี้รถ

自动挡 
 dòng dǎng 
เกียร์ออโต้

手动挡 
Shǒu dòng dǎng 
เกียร์ธรรมดา

汽车前引擎 
 chē qián yǐn qíng 
ฝากระโปรงรถ

后尾箱 
Hòu Wěi  xiāng 
ฝาท้าย

保养期限
Bǎo yǎng qī xiàn 
ระยะบำรุงรักษา

里程 
 chéng 
ระยะทาง

公里 
Gōng lǐ  
กิโลเมตร

发动机系统 
 dòng jī xì tǒng 
ระบบเครื่องยนต์

引擎 
Yǐn qíng
เครื่องยนต์

变速箱系统 
Biàn sù xiāng xì tǒng
ระบบส่งกำลัง

空调系统 
Kòng tiáo xì tǒng 
ระบบปรับอากาศ

燃油系统 
Rán yóu xì tǒng 
ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

动力转向系统 
Dòng lì zhuǎn xiàng xì tǒng 
ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ 
车外检查 
Chē wài jiǎn chá 
ตรวจสอบภายนอกตัวรถ

车内检查 
Chē nèi jiǎn chá  
ตรวจสอบภายในตัวรถ

发动机舱检查 
 dòngjī cāng jiǎn chá   
ตรวจสอบห้องเครื่องยนต์

全灯检查 
Quán dēng jiǎn chá 
ตรวจสอบไฟทั้งหมด

刹车系统 
Shā chē xìtǒng 
ระบบเบรค

轮胎检查 
Lún tāi jiǎn chá
ตรวจสอบล้อรถยนต์

底盘检查 
 pán jiǎn chá 
ตรวจสอบช่วงล่างรถยนต์

电子设备检查 
Diàn zǐ shè bèi jiǎn chá 
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

自动变速箱油 
 dòng biàn sù xiāng yóu 
น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ

刹车油 
Shā chē yóu 
น้ำมันเบรค

制动液 
Zhì dòng yè 
น้ำมันคลัทช์

冷却液 
Lěng què yè 
น้ำหล่อเย็น

转向助力油 
Zhuǎn xiàng zhù lì yóu 
น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์

机油 
 yóu 
น้ำมันเครื่อง

机油滤清器 机油滤芯 
 yóu lǜ qīng qì/Jī yóu lǜ xīn
ไส้กรองน้ำมันเครื่อง

空气滤芯/空气过滤器 
Kōng qì lǜ xīn/Kōng qì guòlǜ qì 
ไส้กรองอากาศแอร์

汽油滤芯
Qì yóu lǜ xīn
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

雨刮系统 
Yǔ guā xì tǒng  
ระบบปัดน้ำฝน

雨刮喷嘴 
Yǔ guā pēn zuǐ  
หัวฉีดปัดน้ำฝน

雨刮片 
Yǔ guā piàn 
ใบปัดน้ำฝน

挡位系统 
Dǎng   wèi xì tǒng 
ระบบเกียร์

应急灯 
Yìng jí dēng 
ไฟฉุกเฉิน

雾灯 
Wù dēng 
ไฟตัดหมอก

刹车灯
Shā chē dēng 
ไฟเบรค

倒车灯 
Dào chē dēng 
ไฟถอย

刹车片 刹车皮   
Shā chē piàn / Shā chē pí 
ผ้าเบรค

刹车盘 
Shā chē pán 
จานเบรค

电瓶   
Diàn píng 
แบตเตอร์รี่

四轮换位  
Sì lún huàn wèi 
สลับยาง

车轮动平衡   
Chē lún dòng píng héng 
ถ่วงล้อ

轮胎压力   
Lún tāi yā lì 
แรงดันลมยาง

火花塞    
Huǒ huā sāi 
หัวเทียน
💦💦💦💦💦💦

欢迎补充:คำศัพท์ภาษาจีน  -  การซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...