21 กุมภาพันธ์ 2563

คำศัพท์ภาษาจีน ไปวัดทำบุญสังฆทาน 供布施品หาเวลาไปทำบุญสังฆทาน ก็เลยเอาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องมาฝากกันค่ะ

寺庙                     
Sì miào                        
วัด

和尚                     

Hé shàng                    
พระ

供桌/供几            

Gòng zhuō / Gòng jī       
โต๊ะหมู่

烧香点蜡烛        
Shāo xiāng diǎn là zhú   
จุดธูปเทียน

一根蜡烛           

Yì gēn là zhú                 
เทียนหนึ่งเล่ม

三根香               
Sān gēn xiāng                
ธูปสามเล่ม

莲花                  
Lián huā                        
ดอกบัว

手掌打开           
Shǒu zhǎng dǎ kāi          
แบมือ

 拜三次              
Bài sāncì                        
กราบสามครั้ง

双手合十         
Shuāng shǒu hé shí        
พนมมือ

念经                 
Niàn jīng                          
สวดมนต์

宣讲                 
Xuān jiǎng                      
เทศนา / แสดงธรรม

布施品             
 shī pǐn                        
สังฆทาน

供布施品        

Gòng   bù shī pǐn             
ถวายสังฆทาน

滴法水             
Dī fǎ shuǐ                         
กรวดน้ำ

圣水/佛水       
Shèng   shuǐ / Fó shuǐ       
น้ำมนต์

赐福               
Cì fú                                   
แผ่เมตตา

积德行善    
Jī dé xíng shàn     
สร้างกุศล

斋僧行善    

Zhāi sēng xíng   shàn    
ทำบุญตักบาตร

朝拜    
Cháo bài     
นมัสการ

供佛     
Gòng fó    
ถวายพระ

供奉僧人   
Gòng fèng sēng rén    
ถวายพระสงฆ์

募捐     
 juān    
บริจาค
🙏🙏🙏🙏🙏🙏

欢迎补充:คำศัพท์ภาษาจีน ไปวัดทำบุญสังฆทาน供布施品

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...