21 กุมภาพันธ์ 2563

คำศัพท์ภาษาจีน สัตว์ป่าในซาฟารีเวิลด์ Safari world


          
คำศัพท์ในวันนี้ที่จะนำเสนอ เป็นคำศัพท์สัตว์ป่าในซาฟารีเวิลด์ค่ะ ซึ่งก่อนอื่นขอแนะนำพอคราวๆก่อน สำหรับซาฟารีเวิล์ด 野生世界  shēng shì jiè  (SAFARI WORLD)  จะแบ่งออกเป็นสองส่วนค่ะ
        ส่วนที่ หนึ่ง คือ ซาฟารีปาร์ค   野生动物园  shēng dòng  yuán (SAFARI PARK)เป็นสวนสัตว์เปิด ซึ่งจะมีสัตว์ต่างๆมากมาย เช่น กวาง นก เสือ ม้าลาย กระทิง โดยที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะขับรถนั่งชมชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ตามธรรมชาติโดยรถส่วนตัว หรือรถบริการพร้อมผู้บรรยายของซาฟารีเวิล์ด์

        ส่วนที่สอง มารีปาร์ค   海洋乐园 Hǎi yáng lè yuán (MARINE PARK)  หรือสวนน้ำ มีสัตว์น้ำ และสัตว์ชนิดต่างๆที่หาดูได้ยาก รวมทั้งการแสดงต่างๆ รวมทั้งสิ้น การแสดง
           การเที่ยวซาฟารีเวิล์ด จะสามารถแยกเที่ยวส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ ไม่ว่าจะเที่ยวเฉพาะซาฟารีปาร์ค หรือจะเที่ยวเฉพาะเป็นมารีปาร์ค ซี่งค่าตั๋วจะมีแบบขายแยก หรือขายแบบรวมเป็นแพ็คเกจ
          เดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์ภาษาจีน สัตว์ป่าในส่วนของโซนซาฟารีปาร์ค กันก่อนเลยค่ะ 

野生世界 Yě shēng shì jiè ซาฟารีเวิลด์ (SAFARI WORLD)

野生动物园 Yě shēng dòng wù yuán ซาฟารีปาร์ค (SAFARI PARK)

野生动物 Yě shēng dòng wù สัตว์ป่า (WILD ANIMALS )

野生 Yě shēng ป่า(WILD)


动物 D
òng wù สัตว์  (ANIMALS)

动物园 Dòng wù yuán สวนสัตว์ (ZOO)

开放式动物园 Kāi fàng shì dòng wù yuán  สวนสัตว์เปิด (OPEN ZOO)

猛兽区 Měng shòu qū เขตสัตว์ป่าดุร้าย(BEAST AREA)

白头鹮鹳/彩鹳 Bái tóu huán guàn / Cǎi guàn นกกาบบัว(PAINTED STORK)

鸵鸟 Tuó niǎo นกกระจอกเทศ (OSTRICH)


 非洲秃鹳 Fēi zhōu tū guàn นกมาลาบู (MARABOU STORK)

斑马 Bān mǎ ม้าลาย(ZEBRA)


长颈鹿 Cháng jǐng lù  ยีราฟ (GIRAFFE)


骆驼 Luò tuó อูฐ(CAMEL)

蓝牛羚 Lán niú líng นิลไก(NILGAI)

黑斑羚 Hēi bān líng อิมพาลา(IMPALA)


印度黑羚 Yìn dù hēi líng แบล็คบัค(BLACKBUCK)


瓦图西长角牛Wǎ tú xī cháng jiǎo niú วาตูซี่ (WATUSI)

野牛 Yě niú กระทิง (GAUR)


角马 Jiǎo mǎ ไวล์ดีบีส (WILDEBEEST)


羚羊 Líng yáng โอริกซ์ (ORYX)


非洲戴冕鹤 Fēi zhōu dài miǎn hè นกกระเรียนหงอนพู่(AFRICAN-CROWNED CRANE)


白犀牛 Bái xīniú แรดขาว (WHITE RHINO)


坡鹿 Pō lù ละมั่ง (ELD’S DEER)


黇鹿 Tiān lù กวางฟอลโลว์ (FALLOW DEER)


老虎 Lǎo hǔ เสือ (TIGER)


狮子 Shī zi สิงโต (LION)


美洲黑熊 Měi zhōu hēi xióng หมีดำ (AMERICAN BLACK BEAR)

亚洲黑熊 Yà zhōu hēi xióng หมีควาย(ASIAN BLACK BEAR)
孔雀 Kǒng què  นกยูง( PEACOCK)

喂虎表演  Wèi hǔ biǎo yǎn โชว์ฟีดดิ้ง (FEEDING SHOW)


เราไปดูกันก่อนเลยค่ะ ว่าในส่วนของมารีนปาร์ค มีการแสดงอะไรบ้าง


👇👇👇👇👇👇ส่วนคำศัพท์ในส่วนของมารีนปาร์ค มีดังนี้ค่ะ 

海洋乐园 Hǎi yáng lè yuán มารีนปาร์ค(MARINE PARK)

人猿 Rén yuán ลิงอุรังอุตัง (ORANG UTAN)

海狮 Hǎi shī สิงโตทะเล (SEA LION)


西部牛仔  Xī bù niú zǎi คาวบอยสตั้นท์ (COWBOY STUNT)


大象  Dà xiàng ช้าง(ELEPHANT)


海豚  Hǎi tún โลมา(COLPHIN)


谍探战争  Dié tàn zhàn zhēng สงครามจารกรรม(SPY WAR)


飞禽   Fēi qín     นก (BIRD)


特别节目  Tè bié jié mù กิจกรรมพิเศษ(HIGHLIGHTS)


喂长颈鹿   Wèi cháng jǐng lù เลี้ยงยีราฟ(GIRAFFE FEEDING)


小世界  Xiǎo shì jiè มินิเวิลด์(MINI WORLD)


乘小舟游林 Chéng xiǎo zhōu yóu lín ริเวอร์ซาฟารี(RIVER SAFARI)

火烈鸟 Huǒ liè niǎo นกฟลามิงโก (FLAMINGO) 

金刚鹦鹉 Jīn gāng yīng   นกมาคอว์ (MACAW)

鹦鹉 Yīng   นกแก้ว(PARROT)

鸳鸯 Yuān yāng  เป็ดแมนดาริน (MANDARIN DUCK)

鳄鱼 È yú จระเข้ (CROCODILE)

💦💦💦💦💦💦💦💦💦ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...