12 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (101)
ประโยคภาษาจีน (101)
🌱🌱🌱


保释后的犯人是不是没罪了?
Bǎo shì hòu de fàn rén shì bù shì méi zuì le?
หลังจากที่นักโทษถูกประกันตัวคือผู้ที่ไม่มีความผิดแล้วใช่ไหม
保释 Bǎo shì การประกันตัว
犯人 Fàn rén นักโทษ
 Zuì   ความผิด ;โทษ这份报纸已经把这消息传开了。
Zhè fèn bào zhǐ yǐ jīng bǎ zhè xiāo xī chuán kāi le.
หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ได้ประโคมข่าวนี้ออกไปแล้ว你找的书恰好我有。
Nǐ zhǎo de shū qià hǎo wǒ yǒu.
หนังสือที่คุณหาอยู่นั้นพอดีกับที่ฉันก็มีอยู่พอดี不要讲的太露骨。
Bù yào jiǎng de tài lù gǔ.
อย่าพูดประเจิดประเจ้อเกินไป
露骨 Lù gǔ ประเจิดประเจ้อ ;อย่างไม่ปิดบัง ;อย่างโจ๋งครึ่มอย่างโล่งโจ้ง说得十分露骨。
Shuō dé shí fēn lù gǔ.
พูดประเจิดประเจ้อมาก你在讽刺我吗?
Nǐ zài fěng cì wǒ ma?
คุณกำลังพูดประชดฉันใช่ไหม
讽刺 Fěng cì ประชด ;แดกดันกระทบกระเทียบ一波未平,一波又起。
Yī bō wèi píng, yī bō yòu qǐ.
ความยุ่งยากได้ประเดประดังกันเข้ามา如影随形的守护着你。
Rú yǐng suí xíng de shǒu hù zhe nǐ.
ประดุจเงาตามตัวที่คอยปกป้องคุณ
如影随形 Rú yǐng suí xíng ประดุจเงาตามตัว
守护 Shǒu hù เฝ้ารักษา ;เฝ้าปกป้อง主席开始会议。
Zhǔ xí kāi shǐ huì yì.
ประธานเปิดประชุม他决不干这种事。
Tā jué bù gān zhè zhǒng shì.
เขาไม่ทำเรื่องประเภทนี้อย่างเด็ดขาด他那样的人我可合不来。
Tā nà yàng de rén wǒ kě hé bu lái.
คนอย่างเขาเข้ากับฉันไม่ได้根本没有那么回事!
Gēn běn méi yǒu nà me huí shì!
ไม่มีเรื่องประเภทนี้/ทำนองนี้อย่างเด็ดขาด恐怕我的帮助对你用处不大。
Kǒng pà wǒ de bāng zhù duì nǐ yòng chù bù dà.
ฉันเกรงว่าการช่วยเหลือของฉันจะมีประโยชน์ต่อคุณไม่มากนัก他的话使我们大家感到惊讶。
Tā de huà shǐ wǒ men dà jiā gǎn dào jīng yà.
คำพูดของเขาทำให้เราเกิดความประหลาดใจ你说他不诚实是冤枉他。
Nǐ shuō tā bù chéng shí shì yuān wǎng tā.
คุณว่าเขาไม่ซื่อถือว่าเป็นการปรักปรำเขา双方已取得谅解。
Shuāng fāng yǐ qǔ dé liàng jiě.
ทั้งสองฝ่ายได้ปรับความเข้าใจกันได้แล้ว使自己的思想适应新的情况。
Shǐ zì jǐ de sī xiǎng shì yìng xīn de qíng kuàng.
ปรับความคิดของตนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่处理最近出现的新问题。
Chǔ lǐ zuì jìn chū xiàn de xīn wèn tí.
จัดการแก้ปัญหาใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น他的脸上露出了笑容。
Tā de liǎn shàng lù chū le xiào róng.
ใบหน้าของเขาปรากฏรอยยิ้ม他的脸上露出苦笑。
Tā de liǎn shàng lù chū kǔ xiào.
ใบหน้าของเขาปรากฏสีรอยยิ้มแบบเจื่อนๆ🍒🍒🍒🍒🍒

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ