12 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (103)




ประโยคภาษาจีน (103)
🌴🌴🌴

因为一时想不开,他在家结束了自己的生命。
Yīn wéi yīshí xiǎngbùkāi, tā zàijiā jiéshùle zìjǐ de shēngmìng.
เพราะปลงไม่ตกไปชั่วขณะ เขาก็เลยจบชีวิตของตัวเองลงที่บ้าน



放手让他发挥能力。
Fàngshǒu ràng tā fāhuī nénglì.
ปล่อยให้เขาแสดงความสามารถอย่างเต็มที่



不要放纵你的孩子。
Bùyào fàngzòng nǐ de háizi.
อย่าให้ท้ายลูกของคุณมากนัก
放纵 Fàngzòng ปล่อยให้เหลิง ;ตามใจ ;ให้ท้าย



你太放纵你的孩子了。
Nǐ tài fàngzòng nǐ de háizile.
คุณให้ท้ายลูกของคุณมากเกินไปแล้ว



你抓紧,我要放手了。
Nǐ zhuājǐn, wǒ yào fàngshǒule.
คุณจับให้แน่นๆนะ ฉันจะปล่อยมือแล้ว



一个念头在我头脑里闪了一下。
Yīgè niàntou zài wǒ tóunǎo lǐ shǎnle yīxià.
ความคิดอย่างหนึ่งได้โผล่ขึ้นมาอย่างฉับพลันเข้ามาในมันสมองของฉัน



她高高兴兴地走着。
Tā gāo gāoxìng xìng de zǒuzhe.
เธอเดินตัวปลิวด้วยความดีอกดีใจ



那时我不醒,就叫醒我。
Nà shí wǒ bù xǐng, jiù jiào xǐng wǒ.
ถึงเวลานั้นถ้าฉันไม่ตื่น ก็ช่วยปลุกฉันด้วย



身体软弱得路都不能走了。
Shēntǐ ruǎnruò dé lù dōu bùnéng zǒule.
ร่างกายอ่อนแอปวกเปียกเดินไม่ไหว



这件事使我痛苦。
Zhè jiàn shì shǐ wǒ tòngkǔ.
เรื่องนี้ทำให้ฉันเจ็บปวดมาก



想到这件事,我感到很痛苦。
Xiǎngdào zhè jiàn shì, wǒ gǎndào hěn tòngkǔ.
เมื่อนึกถึงเรื่องนี้ ฉันรู้สึกเจ็บปวดมาก



我对过去的错误刚到痛心。
Wǒ duì guòqù de cuòwù gāng dào tòngxīn.
ฉันรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวใจเป็นอย่างยิ่งต่อความผิดพลาดในอดีต
痛心Tòngxīn ปวดร้าวใจ ;เจ็บปวดรวดร้าวใจ



这消息使他心烦意乱。
Zhè xiāoxī shǐ tā xīnfán yì luàn.
ข่าวนี้ทำให้จิตใจของเขาเกิดความสับสนวุ่นวาย



你不要以为我病了,我只不过有点疲劳。
Nǐ bùyào yǐwéi wǒ bìngle, wǒ zhǐ bùguò yǒudiǎn píláo.
คุณอย่าเข้าใจว่าฉันป่วยเสียหละ  ฉันเพียงแต่อ่อนเพลียบ้างก็เท่านั้นเอง




别想把责任推给我。
Bié xiǎng bǎ zérèn tuī gěi wǒ.
อย่าคิดที่จะปัดภาระมาให้ฉัน



气得脸发青。
Qì dé liǎn fā qīng.
โกรธจนหน้าเขียวปั๊ด



这谣言使他捏造的。
Zhè yáoyán shǐ tā niēzào de.
ข่าวลือนี้เขาเป็นคนแต่งเรื่องขึ้น



我听他亲口说的。
Wǒ tīng tā qīnkǒu shuō de.
ฉันฟังมาจากปากของเขาเอง



他们互相使眼色,谁也不开口。
Tāmen hùxiāng shǐyǎnsè, shéi yě bù kāikǒu.
พวกเขาต่างก็ขยิบตาให้กันและกันก็เลยไม่มีใครยอมเอ่ยปากพูดออกมา



我有事请求,但难以启齿。
Wǒ yǒushì qǐngqiú, dàn nányǐ qǐchǐ.
ฉันมีเรื่องจะขอร้องแต่ไม่กล้าเอ่ยปาก
启齿 Qǐ chǐ เอ่ยปาก



周围有人,不便启齿。
Zhōuwéi yǒurén, bùbiàn qǐchǐ.
รอบๆตัวมีคนอยู่ จะเอ่ยปากก็เกรงใจ
不便启齿 Bù biàn qǐ chǐ  จะเอ่ยปากก็เกรงใจ


🍉🍉🍉🍉🍉

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ