12 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (104)
ประโยคภาษาจีน (104)
🌷🌷🌷被打得死去活来。/被打得半生半死。
Bèi dǎ dé sǐ qù huó lái./ Bèi dǎ de bàn shēng bàn sǐ.
ถูกตีเกือบปางตาย
死去活来 Sǐ qù huó lái  (ถูกตี) สะบักสะบอม จนเกือบตายไป ;(โศกเศร้าเสียใจ)ปิ่มว่าจะขาดใจตาย(โศกเศร้าเสียใจและร้องไห้)ปิ่มว่าน้ำตาจะเป็นสายเลือด
哭得死去活来。
Kū dé sǐ qù huó lái.
ร้องไห้น้ำตาปางจะเป็นสายเลือด只不过是个神话。
Zhǐ bù guò shì gè shén huà.
ก็เป็นแค่ตำนานเท่านั้น这当然瞒不过他的眼睛。
Zhè dāng rán mán bù guò tā de yǎn jīng.
แน่นอนนี่ย่อมจะปิดให้รอดจากสายตาของเขาไปไม่ได้你年纪也不小,该懂些什么了。
Nǐ nián jì yě bù xiǎo, gāi dǒng xiē shén me le.
คุณก็อายุปูนนี้แล้ว ควรจะรู้อะไรเป็นอะไรบ้าง他的决心从不动摇。
Tā de jué xīn cóng bù dòng yáo.
การตัดสินใจของเขาไม่เคยหวั่นไหว他准确地说明这件事。
Tā zhǔn què de shuō míng zhè jiàn shì.
เขาอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างตรงเป๋ง选他当组长。
Xuǎn tā dāng zǔ zhǎng.
เลือกเขาเป็นหัวหน้าทีม因为天黑,我把他当做你。
Yīn wéi tiān hēi, wǒ bǎ tā dàng zuò nǐ.
เพราะมืดฉันก็เลยมองเขาเป็นคุณไป我把你作为知己朋友,才跟你这样随便地交谈。
Wǒ bǎ nǐ zuò wéi zhī jǐ péng yǒu, cái gēn nǐ zhè yàng suí biàn de jiāo tán.
ฉันถือว่าคุณเป็นเพื่อนสนิทจึงได้คุยกับคุณเรื่อยเปื่อยเช่นนี้把他人当自家人看待。
Bǎ tā rén dāng zì jiā rén kàn dài.
ถือว่าเขาเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน你因为他对你撒了个谎就气得不顾一切了。
Nǐ yīn wèi tā duì nǐ sā le gè huǎng jiù qì de bù gù yī qiè le.
เพราะว่าเขาโกหกคุณคุณก็เลยโกรธจนไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้น
不顾一切 Bù gù yī qiè ไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นไม่ฟังอีร้าค่าอีรม她很固执,跟他讲也是白搭。
Tā hěn gù zhi, gēn tā jiǎng yě shì bái dā.
เขาเป็นคนรั้นจะพูดเหตุผลไปอย่างไรก็เหนื่อยเปล่าอยู่ดี
白搭 Bái dā ไม่มีประโยชน์  ;ใช้การไม่ได้ ;ไม่บังเกิดผล白给我都不要。
Bái gěi wǒ dōu bù  yào.
ถึงจะให้เปล่าฉันก็ไม่เอา他生活空虚。
Tā shēng huó kōng xū.
เขามีชีวิตอยู่อย่างว่างเปล่าไม่มีความหมายอะไรเลย情况变了,处理问题的方法也得跟这边。
Qíng kuàng biàn le, chǔ lǐ wèn tí de fāng fǎ yě děi gēn zhè biān.
สถานการณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว วิธีการแก้ปัญหาก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย这个小镇已经变得让我认不出来了。
Zhè ge xiǎo zhèn yǐ jīng biàn de ràng wǒ rèn bù chū lái le.
เมืองนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปจนทำให้ฉันจำไม่ได้名单没有多大的更动。
Míng dān méi yǒu duō dà de gēng dòng.
รายชื่อไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก他虽然是一个人,但并不感到寂寞。
Tā suī rán shì yī gè rén, dàn bìng bù gǎn dào jì mò.
ถึงแม้เขาจะอยู่คนเดียว แต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกเหงา


你不能以外表来判断一个人。
Nǐ bù néng yǐ wài biǎo lái pàn duàn yī gè rén.
คุณจะตัดสินคนๆหนึ่งว่าดีหรือไม่ดีแค่ภายนอกไม่ได้他话也不说,坐在那发呆。
Tā huà yě bù shuō, zuò zài nà fā dāi.
เขาไม่พูดสักคำเอาแต่นั่งเหม่อลอยอยู่ที่นั่น下学期什么时候开学?
Xià xué qī shén me shí hòu kāi xué?
เทอมหน้าจะเปิดเรียนเมื่อไหร่把这件事公开出去。
Bǎ zhè jiàn shì gōng kāi chū qù.
เปิดเผยเรื่องนี้ออกไป


他不知什么时候溜了。
Tā bù zhī shén me shí hòu liū le.
ไม่รู้ว่าเขาโกยอ้าวไปตั้งแต่เมื่อไหร่
 Liū โกยอ้าวแอบหนีไป ;ดอดหนีไป


洋溢友好的感情。
Yáng yì yǒu hǎo de gǎn qíng.
เปี่ยมล้นไปด้วยความรู้สึกที่เป็นมิตร
洋溢 Yáng yì  (อารมณ์ บรรยากาศ)เปิดออกมาอย่างเต็มที่คึกคัก ;เต็มเปี่ยม ;เปี่ยมล้น(ไปด้วย)他漫不经心地回答。
Tā màn bù jīng xīn de huí dá.
เขาตอบอย่างไม่สนใจใยดี
漫不经心 Màn bù jīng xīn ไม่สนใจใยดี;  เรื่อยเปื่อย


🐶🐶🐶🐶🐶

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ