12 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (107)ประโยคภาษาจีน (107)
👇👇👇👇👇眨眼的就不见了。
Zhǎ yǎn de jiù bù jiàn le.
ชั่วพริบตาเดียวก็หายไปแล้ว精神不集中,就会出差错。
Jīng shén bù jí zhōng, jiù huì chū chā cuò.
ถ้าไม่ตั้งสมาธิ ก็จะเกิดความผิดพลาดได้一失足成千古恨。
Yī shī zú chéng qiān gǔ hèn.
เกิดความผิดพลาดในชีวิตเพียงครั้งเดียวก็จะเป็นตราบาปไปชั่วชีวิต 他偶然说走嘴。
Tā ǒu rán shuō zǒu zuǐ.
เขาบังเอิญพูดพลั้งปากไป这是我的疏失。
Zhè shì wǒ de shū shī.
นี่เป็นความพลั้งเผลอของฉันเอง
疏失 Shū shī พลั้งเผลอ ;เผลอ ;เผอเรอ ;สะเพร่าและผิดพลาด他太大意了,连这样明显的错误也没有看出来。
Tā tài dà yì le, lián zhè yàng míng xiǎn de cuò wù yě méi yǒu kàn chū lái.
เขาประมาทมากไปหน่อยแม้แต่ความผิดพลาดที่เด่นชัดอย่างนี้ก็ยังมองไม่ออก他感到焦虑不安。
Tā gǎn dào jiāo lǜ bù ān.  
เขารู้สึกพะวักพะวงมาก
焦虑不安 Jiāolǜ bù ān พะวักพะวง ;กังวลใจและไม่สบายใจอย่างมาก他因为母亲的疾病儿焦虑。
Tā yīn wèi mǔ qīn de jí bìngr jiāo lǜ.
เขารู้สึกร้อนใจในอาการป่วยของคุณแม่มาก
焦虑 Jiāo lǜ กังวล ;เป็นกังวลร้อนใจ ; พะวักพะวง焦虑有什么用呢?
Jiāo lǜ yǒu shén me yòng ne?
เอาแต่พะวักพะวงไปจะมีประโยชน์อะไรหละ焦急地在屋里走来走去。
Jiāo jí de zài wū li zǒu lái zǒu qù.
เดินพะวักพะวงอยู่ในบ้าน
焦急 Jiāo jí ร้อนใจ ;กระสับกระส่ายวุ่นวายใจ


你不必有任何顾虑。
Nǐ bù bì yǒu rèn hé gù lǜ.
คุณไม่จำเป็นต้องมีความกังวลใด ๆ
顾虑 Gù lǜ หวั่น ;เกรงกลัวมีความกังวล ;กังวล


我现在没有顾虑了。
Wǒ xiàn zài méi yǒu gù lǜ le.
ตอนนี้ฉันไม่กังวลแล้ว不过,他不像以前那么胆小,那么顾虑重重了。
Bù guò, tā bù xiàng yǐ qián nà me dǎn xiǎo, nà me gù lǜ chóng chóng le.
อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้ขี้ขลาด ขี้กังวลเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
顾虑重重 Gù lǜ chóng chóng รู้สึกห่วงหน้าห่วงหลังเป็นอย่างมากมีความกังวลมาก


想起那事我就恶心。
Xiǎng qǐ nà shì wǒ jiù ě xīn.
พอคิดถึงเรื่องนั้นขึ้นมาก็เกิดพะอืดพะอมขึ้นมา


这种情况真叫人尴尬。
Zhè zhǒng qíng kuàng zhēn jiào rén gān gà.
สถานการณ์อย่างนี้ทำให้คนกลืนไม่เข้าคายไม่ออก


这件事得搁一搁再办。
Zhè jiàn shì děi gē yī gē zài bàn.
เรื่องนี้ต้องพักไว้ก่อนแล้วค่อยทำกัน


那件事只好作罢。
Nà jiàn shì zhǐ hǎo zuò bà.
เรื่องนั้นเป็นอันต้องพับไป
作罢 Zuò bà ยกเลิกเลิกกัน


💗💗💗💗💗

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ