13 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (112)ประโยคภาษาจีน (112)
👇👇👇

但这是一个难得的机会啊。
Dàn zhè shì yīgè nándé de jīhuì a.
แต่นี่เป็นโอกาสที่หายาก


这是一生难得的机会。
Zhè shì yīshēng nándé de jīhuì.
นี่เป็นโอกาสที่หายากในชีวิต


他在我们需要人帮助的时候来到了。
Tā zài wǒmen xūyào rén bāngzhù de shíhòu lái dàole.
เขามาทันเวลาพอดีในยามที่เราต้องการคนช่วยเหลือ


一生中最幸福的时刻。
Yīshēng zhōng zuì xìngfú de shíkè.
ยามที่เป็นสุขที่สุดในชีวิต


我很敬重他。
Wǒ hěn jìngzhòng tā.
ฉันเคารพยำเกรงเขามาก
敬重 Jìngzhòng เคารพนับถือ


我听见有人敲门。
Wǒ tīngjiàn yǒurén qiāo mén.
ฉันได้ยินมีคนเคาะประตู


几乎听不见的低语。
Jīhū tīng bùjiàn de dīyǔ.
คำกระซิบที่แทบจะไม่ได้ยิน


无论走多远,我都不在乎。
Wúlùn zǒu duō yuǎn, wǒ dū bùzàihū.
ไม่ว่าจะไปไกลสักแค่ไหนฉันก็ไม่แคร์


他考不及格,但他似乎并不在乎。
Tā kǎo bù jígé, dàn tā sìhū bìng bùzàihū.
เขาสอบตก แต่ก็ดูเหมือนว่าเขาหาได้แคร์แต่ประการใดไม่不在乎他怎么说,要看他怎么做。
Bùzàihū tā zěnme shuō, yào kàn tā zěnme zuò.
ไม่สนใจว่าเขาจะพูดยังไง  แต่จะขอดูสิ่งที่เขาทำ


你可以马上走,我才不在乎呢。
Nǐ kěyǐ mǎshàng zǒu, wǒ cái bùzàihū ne.
คุณไปได้เลยทันที ฉันไม่สนใจหรอก


我一点儿也不在乎社会怎么想。
Wǒ yīdiǎn er yě bùzàihū shèhuì zěnme xiǎng.
ฉันไม่แคร์เลยแม้แต่น้อยว่าสังคมจะคิดยังไง


他们嘴上说不在乎,其实是在乎的。
Tāmen zuǐ shàng shuō bu zàihū, qíshí shì zài hū de.
พวกเขาปากก็บอกว่าไม่สนใจ แต่ความจริงแล้วสนใจ


我才不在乎人们怎么想呢。
Wǒ cái bùzàihū rénmen zěnme xiǎng ne.
ฉันไม่สนหรอกว่าคนจะคิดยังไง


查封财产。
Cháfēng cáichǎn
ยึดทรัพย์


她总是能够掌握自己的命运。
Tā zǒng shì nénggòu zhǎngwò zìjǐ de mìngyùn.
เธอสามารถกำหนดชะตากรรมของเธอเองได้เสมอ
掌握 Zhǎngwò เข้าใจเหตุการณ์หรือเรื่องราวดี แล้วก็สามารถนำมาพลิกแพลงใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ;ยึดกุมควบคุม


我要相信我可以掌握自己的命运。
Wǒ yào xiāngxìn wǒ kěyǐ zhǎngwò zìjǐ de mìngyùn.
ฉันอยากจะเชื่อว่าฉันสามารถควบคุมชะตากรรมของตัวเองได้


我们将抓住这个问题不放。
Wǒmen jiāng zhuā zhù zhège wèntí bù fàng.
เรายืนยันจะไม่ปล่อยปัญหานี้ไป


他们去的时候只有站票了。
Tāmen qù de shíhòu zhǐyǒu zhàn piàole.
เมื่อพวกเขาไปที่นั่นมีเพียงตั๋วยืน


还是有一点点迟了,只是买到了站票。
Háishì yǒu yī diǎndiǎn chíle, zhǐshì mǎi dàole zhàn piào.
ไปสายนิดหน่อย ก็เลยซื้อได้แค่ตั๋วยืน


座位票已售完,现只有站票出售。
Zuòwèi piào yǐ shòu wán, xiàn zhǐyǒu zhàn piào chūshòu.
ตั๋วนั่งถูกขายหมดแล้วและตอนนี้มีแต่ตั๋วยืนเท่านั้น


💔💔💔💔💔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ