14 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (114)
ประโยคภาษาจีน (114)
👇👇👇


她说话的声音冷冰冰的。
Tā shuōhuà de shēngyīn lěngbīngbīng de.
เสียงของเธอเต็มไปด้วยความเย็นชา他总是不声不响,冷冰冰的,难得跟你交谈。
Tā zǒng shì bù shēng bù xiǎng, lěngbīngbīng de, nándé gēn nǐ jiāotán.
เขามักจะเงียบ เย็นชา และยากมากที่จะคุยกับคุณ使他冷静下来。
Shǐ tā lěngjìng xiàlái.
ทำให้เขาใจเย็นลง在冷静下来之前不要鲁莽行事。
Zài lěngjìng xiàlái zhīqián bùyào lǔmǎng xíngshì.
อย่าได้บุ่มบ่ามทำอะไรลงไป จนกว่าใจเย็นลง
鲁莽 Lǔmǎng บุ่มบ่ามมุทะลุ我有办法让她冷静下来的
Wǒ yǒu bànfǎ ràng tā lěngjìng xiàlái de.
ฉันมีวิธีที่จะทำให้เธอสงบลง和关心你的人在一起会让你冷静下来。
Hé guānxīn nǐ de rén zài yīqǐ huì ràng nǐ lěngjìng xiàlái.
การอยู่กับคนที่ใส่ใจคุณจะทำให้คุณสงบลง你冷静下来好吗?我可以解释的。
Nǐ lěngjìng xiàlái hǎo ma? Wǒ kěyǐ jiěshì de.
คุณใจเย็นๆได้ไหม ฉันสามารถอธิบายได้只要我们冷静下来就没事了。
Zhǐyào wǒmen lěngjìng xiàlái jiù méishìle.
ขอแค่พวกเราใจเย็นลงก็ไม่มีอะไรแล้ว请冷静下来告诉我发生什么事了。
Qǐng lěngjìng xiàlái gàosù wǒ fāshēng shénme shìle.
โปรดใจเย็น ๆ และบอกฉันว่าเกิดอะไรขึ้น当他冷静下来后,我开始告诉他真相。
Dāng tā lěngjìng xiàlái hòu, wǒ kāishǐ gàosù tā zhēnxiàng.
เมื่อเขาใจเย็นลงฉันจึงเริ่มบอกความจริงกับเขา等你冷静下来,我们明天在说吧。
Děng nǐ lěngjìng xiàlái, wǒmen míngtiān zài shuō ba.
รอให้คุณใจเย็น แล้วพรุ่งนี้พวกเราค่อยคุยกัน更糟糕的是,你居然开始相信了。
Gèng zāogāo de shì, nǐ jūrán kāishǐ xiāngxìnle.
ที่แย่กว่านั้นคือไม่นึกเลยว่าคุณก็เริ่มเชื่อ没有人比你更好或者更糟糕。
Méiyǒu rén bǐ nǐ gèng hǎo huòzhě gèng zāogāo.
ไม่มีใครดีกว่าหรือแย่ไปกว่าคุณ你把事情弄糟了。
Nǐ bǎ shìqíng nòng zāole.
คุณทำให้เรื่องมันแย่分头进行工作。
Fēntóu jìnxíng gōngzuò.
แยกกันดำเนินงาน这是咱们分头去做吧。
Zhè shì zánmen fēntóu qù zuò ba.
เรื่องนี้เราแยกกันไปทำก็แล้วกัน既然决定了,就分头去办。
Jìrán juédìngle, jiù fēntóu qù bàn.
เมื่อตัดสินใจกัน ก็แยกกันไปทำเถอะ捂上眼睛,别偷看。
Wǔ shàng yǎnjīng, bié tōu kàn.
ปิดตาและอย่าแอบดู
捂上 ปิดให้มิด捂着嘴笑。
Wǔzhe zuǐ xiào.
ป้องปากหัวเราะ我从钥匙孔偷看了一眼。
Wǒ cóng yàoshi kǒng tōu kànle yīyǎn.
ฉันแอบดูผ่านรูกุญแจ不准再偷看我洗澡了。
Bù zhǔn zài tōu kàn wǒ xǐzǎole.
ไม่อนุญาตให้แอบมองฉันอาบน้ำอีก你死定了,在偷看我的日记。
Nǐ sǐ dìngle, zài tōu kàn wǒ de rìjì.
คุณตายแน่ มาแอบดูไดอารี่ของฉัน


🍅🍅🍅🍅🍅

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ