14 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (118)ประโยคภาษาจีน (118)
🌴🌴🌴


我已经没有力气再挽留你了。
Wǒ yǐjīng méiyǒu lìqì zài wǎnliú nǐle.
ฉันไม่มีแรงที่จะรั้งคุณไว้ได้อีกแล้ว


你的离开,不是我的不挽留。
Nǐ de líkāi, bùshì wǒ de bù wǎnliú.
การที่คุณจากไป ไม่ใช่ฉันไม่รั้งไว้


把他抱得紧紧。
Bǎ tā bào de jǐn jǐn.
กอดเขาไว้แน่นๆ


他收到礼物,可是不肯收下。
Tā shōu dào lǐwù, kěshì bù kěn shōu xià.
เขาได้รับของขวัญแต่ไม่ยอมรับเอาไว้


我必须承认,我很难同意你的意见。
Wǒ bìxū chéngrèn, wǒ hěn nán tóngyì nǐ de yìjiàn.
ฉันจำเป็นต้องยอมรับว่าฉันยากที่จะเห็นด้วยความคิดของคุณ我们承认这是真的。
Wǒmen chéngrèn zhè shì zhēn de.
เรายอมรับว่ามันเป็นความจริง他公开承认错误。
Tā gōngkāi chéngrèn cuòwù.
เขายอมรับความผิดพลาดโดยเปิดเผย


前途渺茫。
Qiántú miǎománg.
อนาคตเลือนราง
渺茫 Miǎománg 1.เลือนรางเลื่อนลอย 2.ไม่มีความมั่นใจและคาดคะเนได้ยาก在我希望渺茫时,他给了我希望。
Zài wǒ xīwàng miǎománg shí, tā gěile wǒ xīwàng.
เมื่อฉันมีความหวังที่เลือนราง แต่เขาก็ให้ความหวังแก่ฉัน机会渺茫,我别无选择。我真感到绝望。
Jīhuì miǎománg, wǒ bié wú xuǎnzé. Wǒ zhēn gǎndào juéwàng.
โอกาสอันเลือนราง และฉันไม่มีทางเลือก ฉันรู้สึกหมดหวังจริงๆ你成功的机会渺茫。
Nǐ chénggōng de jīhuì miǎománg.
โอกาสในการประสบความความสำเร็จของฉันนั้นเลือนราง他在比赛中得一等奖。
Tā zài bǐsài zhōng dé yī děng jiǎng.
เขาได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน穿衣以保持身体温度。
Chuān yī yǐ bǎochí shēntǐ wēndù.
สวมเสื้อผ้าเพื่อรักษาความอบอุ่นในร่างกาย她要保持身材苗条,就不得不节食。
Tā yào bǎochí shēncái miáotiáo, jiù bùdé bù jiéshí.
เพื่อให้หุ่นผอมเพรียว เธอก็เลยต้องควบคุมอาหาร
身材 Shēncái รูปร่างทรวดทรง
苗条 Miáotiáo ผอมเพรียว ; อรชรอ้อนแอ้น (ร่างกายของสตรี)她个高,身材苗条。
Tā gè gāo, shēncái miáotiáo.
เธอสูงและมีรูปร่างผอมเพรียว她是一位身材苗条的姑娘。
Tā shì yī wèi shēncái miáotiáo de gūniáng.
เธอเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างอรชรอ้อนแอ้น这个时候开张不吉利。
Zhège shíhòu kāizhāng bù jílì.
มันไม่ใช่เวลาอันสมควรที่จะเปิดกิจการ
开张 Kāizhāng เปิดกิจการ
不吉利 Bù jí lì ไม่เป็นมงคลเคราะห์ร้ายโชคร้ายอัปรีย์ 他为噩梦所折磨。
Tā wèi èmèng suǒ zhémo.
เขาถูกทรมานด้วยฝันร้าย
噩梦 È mèng ฝันร้าย
折磨 Zhé mo ทรมาน


就像是做了一场噩梦。
Jiù xiàng shì zuòle yī chǎng èmèng.
มันเป็นเหมือนฝันร้าย


整个经历就像一场可怕的噩梦。
Zhěnggè jīnglì jiù xiàng yī chǎng kěpà de èmèng.
ประสบการณ์ทั้งหมดเป็นเหมือนฝันร้ายที่น่ากลัว

🍉🍉🍉🍉🍉


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ภาษาจีน เห็ด蘑菇

เห็ดต่างๆในภาษาจีน เรียกว่าอย่างไรกันบ้าง   เราไปดูกันเลยค่ะ 蘑菇   Mó gū เห็ด 👇👇 茶树菇   Chá shù gū  เห็ดโคนญี่ปุ่น หรือ เห็ดยานางิ 👇...