18 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (123)
ประโยคภาษาจีน (123)
👇👇👇

刚才冒犯了你,请原谅。
Gāngcái màofànle nǐ, qǐng yuánliàng.
เมื่อกี้ได้ล่วงเกินคุณไปก็ขอได้โปรดให้อภัยด้วย
冒犯 Màofàn ล่วงละเมิด; ล่วงเกิน ;ละลาบละล้วง(พูดจาหรือกระทำเลยขอบเขตเป็นการลบหลู่หรือเป็นการไม่เคารพ)他的话冒犯了所有在场的人。
Tā dehuà màofànle suǒyǒu zàichǎng de rén.
คำพูดของเขาได้ล่วงเกินทุกคนที่อยู่ในสถานที่นั้น我有点冒犯了他。
Wǒ yǒudiǎn màofànle tā.
ฉันล่วงเกินเขาไปเล็กน้อย要是我冒犯了您,也是无心之失。
Yàoshi wǒ màofànle nín, yěshì wúxīn zhī shī.
ถ้าฉันได้เกิดล่วงเกินท่านไป ก็เกิดจากความไม่ตั้งใจ
无心之失 Wú xīn zhī shī ความผิดพลาดที่เกิดจากความไม่ตั้งใจไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ