23 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (126)ประโยคภาษาจีน (126)
👇👇👇


引诱他上钩。。
Yǐnyòu tā shànggōu.
ล่อเขาให้ติดกับ
引诱 Yǐnyòu  ล่อ; ล่อใจ; ล่อลวง; หลอกล่อ (หลอกล่อด้วยเหยื่อ เร้าใจด้วยเหยื่อ)
上钩  Shànggōu  ปลาติดเบ็ด อุปมาว่า ติดกับ; ถูกหลอก
我应向你祝贺,你抗住了这种引诱。
Wǒ yīng xiàng nǐ zhùhè, nǐ kàng zhùle zhè zhǒng yǐnyòu.
ฉันควรแสดงความยินดีกับคุณที่คุณต่อต้านสิ่งล่อใจนี้
Kàng ต่อต้าน ;ต้านทาน她经不起金钱的引诱,被拉下水了。
Tā jīng bù qǐ jīnqián de yǐnyòu, bèi lāxiàshuǐle.
เธอทนต่อการล่อลวงของเงินไม่ไหวก็เลยถูกดึงไปให้ทำในสิ่งที่ไม่ดี
经不起 Jīng bù qǐ  ทน….ไม่ไหว ;ทนไม่ไหว
拉下水 Lā xià shuǐ   ถูกดึงให้ไปทำสิ่งที่ไม่ดีกับคนเลว他不是坏人,是我引诱他的。
Tā bùshì huàirén, shì wǒ yǐnyòu tā de.
เขาไม่ใช่คนไม่ดี แต่เป็นฉังเองที่ล่อลวงเขา
你是在试着引诱我们吗?
Nǐ shì zài shìzhe yǐnyòu wǒmen ma?
คุณกำลังลองล่อลวงพวกเราใช่ไหม如果你承认那女人引诱你,这个案子就结了。
Rúguǒ nǐ chéngrèn nà nǚrén yǐnyòu nǐ, zhège ànzi jiù jiéle.
หากคุณยอมรับว่าผู้หญิงคนนั้นล่อลวงคุณคดีนี้จะถูกปิด
案子Ànzi  คดี他容易上钩。
Tā róngyì shànggōu.
เขาติดกับดักได้ง่ายเลยหละ

💖💖💖💖💖

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ