23 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (128)ประโยคภาษาจีน (128)
👇👇👇👇👇


抄别人的作业。
Chāo biérén de zuòyè.
ลอกการบ้านของคนอื่น
抄 Chāo ลอก(บทประพันธ์หรือการบ้านของคนอื่นมาเป็นของตน)把这一页抄到你的笔记本上。
Bǎ zhè yī yè chāo dào nǐ de bǐjìběn shàng.
คัดลอกหน้านี้ไปยังสมุดบันทึกของคุณ
抄 Chāo คัดลอก
笔记本 Bǐ jì běn สมุดจดโน้ต; สมุดบันทึก ;สมุดจดบันทึก我讲话是算数的,决不反复。
Wǒ jiǎnghuà shì suàn shǔ de, jué bù fǎnfù.
ฉันรักษาคำพูด ไม่กลับคำอย่างเด็ดขาด
反复 Fǎnfù กลับไปกลับมา ;กลับคำ说一是一,说二是二,我是决不会反复的。
Shuō yī shì yī, shuō èr shì èr, wǒ shì jué bù huì fǎnfù de.
ฉันพูดคำไหนคำนั้น ไม่มีกลับคำอย่างเด็ดขาด请把那工作让我试一试。
 Qǐng bǎ nà gōngzuò ràng wǒ shì yī shì.
โปรดเอางานนั้นให้ฉันลองทำดูบ้าง让我试试看。
Ràng wǒ shì shìkàn.
ให้ฉันลองทำดู让我试试看,能否把它做好。
Ràng wǒ shì shìkàn, néng fǒu bǎ tā zuò hǎo.
ให้เราลองดูว่าจะทำได้ดีไหม我以前从未做过这个,不过我将试试看。
Wǒ yǐqián cóng wèi zuòguò zhège, bùguò wǒ jiāng shì shìkàn.
ฉันไม่เคยทำแบบนี้มาก่อน แต่ฉันจะลองดู要是你帮我,我可以试试看。
Yàoshi nǐ bāng wǒ, wǒ kěyǐ shì shìkàn.
ถ้าคุณช่วยฉัน ฉันก็จะลองดู但是你要试试看,那是你的职责。
Dànshì nǐ yào shì shìkàn, nà shì nǐ de zhízé.
แต่คุณต้องลองดู เพราะนั่นเป็นหน้าที่ของคุณ我们能不能至少试试看?
Wǒmen néng bùnéng zhìshǎo shì shìkàn?
อย่างน้อยเราก็สามารถลองดูได้ใช่ไหม尝试了各种方法。
Chángshìle gè zhǒng fāngfǎ.
ได้ทดลองมาทุกวิธีแล้ว
尝试 Cháng shì ลอง ;ทดลอง她第一次尝试就赢了。
Tā dì yī cì chángshì jiù yíngle.
เธอลองครั้งแรกก็ชนะแล้วไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ