24 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (130)ประโยคภาษาจีน (130)
👇👇👇

我不许你在胡说了。
Wǒ bùxǔ nǐ zài húshuōle.
ฉันจะไม่ยอมให้คุณพูดพล่อยๆอย่างนั้นอีก
胡说 Húshuō พูดเพ้อเจ้อ ;พูดพล่อยๆ ;พูดมั่ว; พูดสุ่มสี่สุ่มห้า ;พูดซี้ซั้ว เพ้อ(ละเมอตอนที่มีไข้ตัวร้อนหนัก)不应忽视困难。
Bù yìng hūshì kùnnan.
ไม่ควรมองข้ามความยากลำบาก
忽视 Hūshì มองข้าม; ไม่ใส่ใจ
困难 Kùnnan 1.อุปสรรค 2.ลำบากยากแค้น(หมายถึงทางด้านชีวิต)
他们完全忽视了对这个问题的研究。
Tāmen wánquán hūshìle duì zhège wèntí de yánjiū.
พวกเขามองข้ามการศึกษาปัญหานี้อย่างสิ้นเชิง
研究Yánjiū 1. ศึกษา วิจัย  2.ศึกษา พิจารณา(ข้อคิดเห็นฯลฯ)
她忽视了一些预警信号。
Tā hūshìle yīxiē yùjǐng xìnhào.
เธอมองข้ามสัญญาณเตือนบางอย่าง
预  ล่วงหน้า; ก่อนเหตุการณ์
  Jǐng เตือนให้ระมัดระวัง
信号 Xìnhào   สัญญาณ
我不想扫你的兴,但你是否忽视了几个小的问题呢?
Wǒ bùxiǎng sǎo nǐ de xìng, dàn nǐ shìfǒu hūshìle jǐ gè xiǎo de wèntí ne?
ฉันไม่ต้องการที่จะทำให้คุณอารมณ์เสียหรอกนะ แต่คุณมองข้ามปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆอยู่หรือไม่
扫兴 Sǎoxìng อารมณ์เสีย ;ทำให้เสียอารมณ์ ;หมดอารมณ์
是否 Shìfǒu ใช่หรือไม่ใช่; หรือไม่
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ