4 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (69)ประโยคภาษาจีน (69)
🍄🍄🍄


她遭到丈夫的殴打和羞辱。
Tā zāo dào zhàng fū de ōu dǎ hé xiū rǔ .
เธอถูกสามีของเธอทุบตีและดูหมิ่น
遭到 Zāo dào ประสบความโชคร้ายหรือความเสียหาย
殴打 Ōu dǎ การตีอย่างหนักด้วยมือหรือบางสิ่ง
羞辱 Xiū rǔ  สบประมาทปรามาสการดูถูก; การดูหมิ่น ;ทำให้ขายหน้า ;ทำให้เสียเกียรติทำให้อัปยศอดสู她被人下了药,然后遭到抢劫。
Tā bèi rén xià le yào, rán hòu zāo dào qiǎng jié.
เธอถูกวางยาหลังจากนั้นก็ถูกปล้น
下了药 Xià le yào วางยา
抢劫 Qiǎng jié ปล้น  ;จี้ 当有人遭到抢劫时,我不能视而不见。
Dāng yǒu rén zāo dào qiǎng jié shí, wǒ bù néng shì ér bù jiàn.
ฉันไม่สามารถทำเป็นไม่เห็นเมื่อมีคนถูกปล้น
视而不见 Shì ér bù jiàn เพิกเฉยทำเป็นไม่เห็น ;เอาหูไปนาเอาตาไปไร่一直以来,我都没有意识到你遭受的痛苦。
Yī zhí yǐ lái, wǒ dōu méi yǒu yì shí dào nǐ zāo shòu de tòng kǔ.
ตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันไม่เคยตระหนักเลยถึงความเจ็บปวดที่คุณต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส
遭受 Zāo shòu ประสบความโชคร้ายหรือความเสียหาย谢谢,不过我想我自己能应付。
Xiè xiè, bù guò wǒ xiǎng wǒ zì jǐ néng yìng fù.
ขอบคุณนะ แต่ฉันคิดว่าฉันสามารถรับมือกับมันได้ได้ด้วยตัวเอง
应付 Yìng fù รับ; รับมือโดยใช้วิธีการหรือมาตรการที่จะรับกับเหตุการณ์我和你,我们总能应付过去的。我知道我们会的。
Wǒ hé nǐ, wǒ men zǒng néng yìng fù guò qù de. Wǒ zhī dào wǒ men huì de.
ฉันและคุณเราสามารถรับมือกับอดีตที่ผ่านมาได้ ฉันรู้ว่าเราทำได้他能够应付当前的局势。
Tā néng gòu yìng fù dāng qián de jú shì.
เขาสามารถรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันได้
局势 Jú shì สถานการณ์订单过多,难以应付。
Dìng dān guò duō, nán yǐ yìng fù.
ไม่สามารถรับมือกับคำสั่งซื้อที่ท่วมท้นดังกล่าวได้童年时代的模糊记忆。
Tóng nián shí dài de mó hú jì yì.
ความทรงจำอันรางๆในสมัยเด็ก
模糊 Mó hú คลุมเครือ ;  ไม่ชัดเจน
记忆 Jì yì ความทรงจำ
💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...