4 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (70)ประโยคภาษาจีน (70)
🌸🌸🌸


没收押金。
Mòshōu yājīn.
ริบเงินมัดจำ
没收 Mòshōu ยึดทรัพย์; ริบทรัพย์海关官员没收了走私品。
Hǎiguān guānyuán mòshōule zǒusī pǐn.
เจ้าหน้าที่ศุลกากรยึดสินค้าที่ลักลอบนำเข้า
走私品 Zǒusī pǐn สินค้าที่ลักลอบนำเข้า他的护照被警方没收了。
Tā de hùzhào bèi jǐngfāng mòshōule.
หนังสือเดินทางของเขาถูกตำรวจยึดไป
他们没收了我们的护照。
Tāmen mòshōule wǒmen de hùzhào.
พวกเขายึดหนังสือเดินทางของเราไป嫉妒别人的成功。
Jídù biérén de chénggōng.
อิจฉาริษยาความสำเร็จของผู้อื่น
不嫉妒任何人。
Bù jídù rènhé rén.
ไม่อิจฉาริษยาใคร向她直走过去。
Xiàng tā zhí zǒu guòqù.
เดินปรี่เข้าไปหาเธอ直走过去跟客人握手。
Zhí zǒu guòqù gēn kèrén wòshǒu.
เดินปรี่เข้าไปจับมือกับแขก勒索钱财。
Lèsuǒ qiáncái.
รีดไถเงิน
勒索 Lèsuǒ แบล็คเมล์; ขู่เอาเงิน รีดเงิน
🐥🐥🐥🐥🐥

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...