7 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (72)
ประโยคภาษาจีน (72)
👇👇👇

不成器的人。
Bùchéngqì de rén.
เป็นคนที่ไม่ได้เรื่องได้ราว ไม่เป็นโล้เป็นพาย


内容好,但形式不可取。
Nèiróng hǎo, dàn xíngshì bùkě qǔ.
เนื้อเรื่องดี แต่รูปแบบไม่เอาไหน


准备应付一切意外的事。
Zhǔnbèi yìngfù yīqiè yìwài de shì.
เตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างคาดคิดไม่ถึง


我们渐渐得到经验。
Wǒmen jiànjiàn dédào jīngyàn.
เราค่อยๆได้รับประสบการณ์ไปเรื่อยๆ
渐渐 Jiànjiàn  ค่อยๆ 


 过了一会,天渐渐放晴了,雨也停了。
Guòle yī huǐ, tiān jiànjiàn fàngqíngle, yǔ yě tíngle.
หลังจากผ่านไปครู่หนึ่ง ท้องฟ้าก็ค่อยๆปลอดโปร่งและฝนก็หยุดลง


渐渐地,他晓得了它的重要性。
Jiànjiàn de, tā xiǎodéliǎo tā de zhòngyào xìng.
เขาตระหนักถึงความสำคัญของมันทีละน้อย


星星渐渐地从天空中消失了。
Xīngxīng jiànjiàn de cóng tiānkōng zhōng xiāoshīle.
ดวงดาวค่อยๆจางหายไปจากท้องฟ้า


他渐渐发胖了。
Tā jiànjiàn fāpàngle.
เขาค่อย ๆ อ้วนขึ้น他渐渐变老了。
Tā jiànjiàn biàn lǎole.
เขาค่อยๆแก่ลง


她脸上渐渐现出了笑容。
Tā liǎn shàng jiànjiàn xiàn chūle xiàoróng.
รอยยิ้มเริ่มปรากฏบนใบหน้าของเธอทีละน้อย


提出初步意见。
Tíchū chūbù yìjiàn.
เสนอข้อคิดเห็นในขั้นแรก


这些问题已经得到初步解决了。
Zhèxiē wèntí yǐjīng dédào chūbù jiějuéle.
ปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขในขั้นต้น


我们能够学会我们原来不懂的东西。
Wǒmen nénggòu xuéhuì wǒmen yuánlái bu dǒng de dōngxī.
พวกเราสามารถเรียนรู้สิ่งที่เริ่มแรกเดิมทีพวกเราไม่เข้าใจ


这事不需要费什么力气。
Zhè shì bù xūyào fèi shénme lìqì.
เรื่องนี้ไม่ต้องเปลืองแรงอะไรมากนัก


她仿佛有使不完的劲。
Tā fǎngfú yǒu shǐ bu wán de jìn.
เธอดูเหมือนจะมีแรงที่ใช้ไม่มีวันเหือดแห้ง


那是一个不重要的决定。
Nà shì yīgè bù chóng yào de juédìng.
นั่นเป็นการตัดสินใจที่ไม่สำคัญ


你不知道,那就不重要了。
Nǐ bù zhīdào, nà jiù bù chóng yào le.
ถ้าคุณไม่รู้งั้นก็ไม่สำคัญแล้ว


我们认为这件事情不重要。
Wǒmen rènwéi zhè jiàn shìqíng bù chóng yào.
เราคิดว่าเรื่องนี้ไม่มีความสำคัญ


红红的脸、大大的眼睛真可爱。
Hóng hóng de liǎn, dàdà de yǎnjīng zhēn kě ài.
หน้าที่แดงแดง ตาที่โตโตช่างน่ารักจัง


房子里暖暖和和的。
Nuǎn nuǎn huo huo de.
ภายในบ้านอบอุ่นเหลือเกิน


孩子们在暖暖和和的房子里做功课。
Háizimen zài nuǎn nuǎn huo huo  de fángzi lǐ zuò gōngkè.
พวกเด็กๆ ทำการบ้านอยู่ภายในบ้านที่แสนจะอบอุ่น

 💕💕💕💕💕

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ