7 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (74)ประโยคภาษาจีน (74)
👇👇👇


敲开门。
Qiāo kāimén.
เคาะประตู


快抓住了!
Kuài zhuā zhùle!
รีบจับเขาไว้(อย่าปล่อยให้หลุดหนีไป)


我最近忙得很。
Wǒ zuìjìn máng de hěn.
ระยะนี้ฉันยุ่งยิ่งนัก


他怕得很。
Tā pà de hěn.
เขาหวาดกลัวยิ่งนัก


我没问清楚。
Wǒ méi wèn qīngchǔ.
ฉันไม่ได้ถามให้ชัดเจน


如果你不说清楚,我们就不能帮助你。
Rúguǒ nǐ bù shuō qīngchǔ, wǒmen jiù bùnéng bāngzhù nǐ.
ถ้าคุณไม่พูดให้ชัดเจน เราก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือคุณได้


你一定要说清楚,我们才能帮助你。
Nǐ yīdìng yào shuō qīngchǔ, wǒmen cáinéng bāngzhù nǐ.
คุณต้องพูดให้ชัดเจน เราจึงจะช่วยคุณได้


我找到他的房间了。
Wǒ zhǎodào tā de fángjiānle.
ฉันหาห้องของเขาเจอแล้ว


母亲留给我一件珍贵的礼物。
Mǔqīn liú gěi wǒ yī jiàn zhēnguì de lǐwù.
คุณแม่เก็บของขวัญอันล้ำค่าชิ้นหนึ่งไว้ให้ฉัน


他开开窗户了。
Tā kāi kāi chuānghùle.
เขาเปิดหน้าต่างออกมา


他解开了捆书的绳子。
Tā jiě kāile kǔn shū de shéngzi.
เขาแก้เชือกที่มัดหนังสือออกมา


回答问题回答得很完整。
Huídá wèntí huídá de hěn wánzhěng.
ตอบคำถามตอบได้หมดครบถ้วน


打行李打得很结实。
Dǎ xínglǐ dǎ de hěn jiēshi.
จัดกระเป๋าเดินทางได้แน่นหนาทีเดียว


他批评得非常正确。
Tā pīpíng de fēicháng zhèngquè.
เขาวิจารณ์ได้ถูกต้องเหลือเกิน


他讲这个问题已经讲得很清楚了。
Tā jiǎng zhège wèntí yǐjīng jiǎng dé hěn qīngchǔle.
เขาอธิบายปัญหาข้อนี้ได้อย่างชัดเจนแล้ว


你们要仔细检查,免得发生错误。
Nǐmen yào zǐxì jiǎnchá, miǎndé fāshēng cuòwù.
พวกคุณต้องตรวจสอบให้รอบคอบ อย่าให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมา


我们要玩一天。
Wǒmen yào wán yītiān.
เราจะเที่ยวเล่นหนึ่งวัน


他比你瘦一点儿。
Tā bǐ nǐ shòu yīdiǎnr.
เขาผอมกว่าคุณนิดหน่อย

你去一趟商店吧。
Nǐ qù yī tàng shāngdiàn ba.
คุณไปร้านค้าสักครั้งเถอะ


他来过两次我们学校。
Tā láiguò liǎng cì wǒmen xuéxiào.
เขาเคยมาโรงเรียนเราสองครั้งแล้ว


他带来了一些朋友。
Tā dài láile yīxiē péngyǒu.
เขาพาเพื่อนบางคนมาแล้ว


他们爬上山去了。
Tāmen pá shàngshān qùle.
พวกเขาไปปีนเขาแล้ว


她递过一瓶汽水来。
Tā dìguò yī píng qìshuǐ lái.
เธอส่งน้ำอัดลมมาขวดหนึ่ง


听了他的话,大家都笑起来了。
Tīngle tā dehuà, dàjiā dōu xiào qǐláile.
หลังจากได้ยินเขาพูดแล้ว ทุกคนก็หัวเราะขึ้นมากันหมดเลย


我们谈下去吧。
Wǒmen tán xiàqù ba.
เราคุยกันต่อไปเถอะ


我听出你的声音来了。
Wǒ tīng chū nǐ de shēngyīn láile.
ฉันจำเสียงของเธอได้แล้ว

🌸🌸🌸🌸🌸

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    มองดูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนได้เรื่องได้ราว   He’s not a good man. 一看就不是什么正经的孩子。 Yī kàn jiù b ú shì shén me zhèng jīng de hái zi. ...