8 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (77)ประโยคภาษาจีน (77)
👇👇👇

你还想瞒着我,打量我不知道?
Nǐ hái xiǎng mán zhe wǒ, dǎ liang wǒ bù zhī dào?
คุณยังคิดจะปิดบังฉันอยู่หรือ นึกว่าฉันไม่รู้ใช่ไหม
(打量 Dǎ liang เข้าใจว่า ;ถือว่า ;คิดว่าประเมิน)


成不了什么气候。
Chéng bù liǎo shén me qì hòu.
ใช้การอะไรก็ไม่ได้
(成气候 Chéng qì hòu ใช้การได้(ส่วนมากจะใช้ในรูปปฏิเสธ)เป็นโล้เป็นพาย)


一天走这么多路,你的身体爬吃不消。
Yī tiān zǒu zhè me duō lù, nǐ de shēn tǐ pá chī bù xiāo.
วันหนึ่งเดินทางมากขนาดนี้ ฉันกลัวว่าร่างกายของคุณจะทนไมไหว
(吃不消 Chī bù xiāo ทนไม่ได้รับไม่ไหว)


你的理由不充分。
Nǐ de lǐ yóu bu chōng fèn.
เหตุผลของคุณฟังไม่ขึ้น
(充分 Chōng fèn ฟังขึ้น ;เพียงพอ)


她抽抽搭搭地哭起来,半天说不出一句话。
Tā chōu chou da da de kū qǐ lái, bàn tiān shuō bu chū yī jù huà.
เธอร้องไห้สะอึกสะอื้นตั้งนานก็ยังพูดไม่ออก
(抽搭 Chōu da ร้องไห้สะอึกสะอื้นร้องไห้กระซิก)


那孩子捂着脸不停地抽搭。
Nà hái zi wǔ zhe liǎn bù tíng de chōu da.
เด็กคนนั้นเอามือปิดหน้าแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้น


臭骂一顿Chòu mà yī dùn ด่าอย่างสาดเสียเทเสียอยู่พักหนึ่ง
(臭骂 Chòu mà ด่าเปิง ; ด่าอย่างสาดเสียเทเสีย)


时间快到了,就要出工了。
Shí jiān kuài dào le, jiù yào chū gōng le.
เวลาจะถึงอยู่แล้ว จะต้องออกไปทำงานแล้ว
(出工Chū gōng ออกไปทำงาน)


他赶紧跑来搭手。
Tā gǎn jǐn pǎo lái dā shǒu.
เขารีบวิ่งมาเพื่อช่วย
(搭手 Dā shǒu ช่วยออกแรงช่วย)
(搭不上手 Dā bù shàng shǒu ไม่ออกแรงช่วย)
(搭把手 Dā bǎ shǒu ออกแรงช่วย)


不爱搭理人。
Bù ài dā li rén.
ไม่ชอบสนใจใคร


累得喘吁吁的。
Lèi de chuǎn xū xū de.
เหนื่อยจนหอบฮักๆ


话里别带刺儿。
Huà li bié dài cìr.
คำพูดนั้นอย่าให้มีคำเหน็บแนมแทรกอยู่你还挺认路的。

Nǐ hái tǐng rèn lù de.

คุณนี่จำทางเก่งนี่

 

少攀亲戚。

Shǎo pān qīn qī.

ไม่ต้องมาตีสนิท 🍉🍉🍉🍉🍉


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...