8 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (77)ประโยคภาษาจีน (77)
👇👇👇

你还想瞒着我,打量我不知道?
Nǐ hái xiǎng mánzhe wǒ, dǎliang wǒ bù zhīdào?
คุณยังคิดจะปิดบังฉันอยู่หรือ นึกว่าฉันไม่รู้ใช่ไหม
(打量 Dǎliang เข้าใจว่า ;ถือว่า ;คิดว่าประเมิน)


成不了什么气候。
Chéng bùliǎo shénme qìhòu.
ใช้การอะไรก็ไม่ได้
(成气候 Chéngqìhòu ใช้การได้(ส่วนมากจะใช้ในรูปปฏิเสธ)เป็นโล้เป็นพาย)


一天走这么多路,你的身体爬吃不消。
Yītiān zǒu zhème duō lù, nǐ de shēntǐ pá chībùxiāo.
วันหนึ่งเดินทางมากขนาดนี้ ฉันกลัวว่าร่างกายของคุณจะทนไมไหว
(吃不消 Chībùxiāo ทนไม่ได้รับไม่ไหว)


你的理由不充分。
Nǐ de lǐyóu bu chōngfèn.
เหตุผลของคุณฟังไม่ขึ้น
(充分 Chōngfèn ฟังขึ้น ;เพียงพอ)


她抽抽搭搭地哭起来,半天说不出一句话。
Tā chōuchou da da de kū qǐlái, bàntiān shuō bu chū yījù huà.
เธอร้องไห้สะอึกสะอื้นตั้งนานก็ยังพูดไม่ออก
(抽搭 Chōu da ร้องไห้สะอึกสะอื้นร้องไห้กระซิก)


那孩子捂着脸不停地抽搭。
Nà háizi wǔzhe liǎn bù tíng de chōu da.
เด็กคนนั้นเอามือปิดหน้าแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้น


臭骂一顿Chòumà yī dùn ด่าอย่างสาดเสียเทเสียอยู่พักหนึ่ง
(臭骂 Chòumà ด่าเปิง ; ด่าอย่างสาดเสียเทเสีย)


时间快到了,就要出工了。
Shíjiān kuài dàole, jiù yào chū gōngle.
เวลาจะถึงอยู่แล้ว จะต้องออกไปทำงานแล้ว
(出工Chū gōng ออกไปทำงาน)


他赶紧跑来搭手。
Tā gǎnjǐn pǎo lái dā shǒu.
เขารีบวิ่งมาเพื่อช่วย
(搭手 Dā shǒu ช่วยออกแรงช่วย)
(搭不上手 Dā bù shàngshǒu ไม่ออกแรงช่วย)
(搭把手 Dā bǎshǒu ออกแรงช่วย)


不爱搭理人。
Bù ài dāli rén.
ไม่ชอบสนใจใคร


累得喘吁吁的。
Lèi de chuǎnxūxū de.
เหนื่อยจนหอบฮักๆ


话里别带刺儿。
Huà li bié dàicìr.
คำพูดนั้นอย่าให้มีคำเหน็บแนมแทรกอยู่

 🍉🍉🍉🍉🍉


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ