8 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (80)ประโยคภาษาจีน (80)

🍄🍄🍄🍄


唠唠叨叨,喋喋不休。
Láo láo dāo dāo, diédiébùxiū.
บ่นกระออดกระแอด


别在当道站着。
Bié zài dāngdào zhànzhe.
อย่ายืนกลางถนน
当道 
Dāng dào 
กลางถนน我可当不起这样的夸奖。
Wǒ kě dāng bù qǐ zhèyàng de kuājiǎng.
คำชมเชยเช่นนี้ฉันรับคงรับไม่ไหว
 
Dāng
รับผิดชอบ 
รับ自己能做的事,决不麻烦别人。
Zìjǐ néng zuò de shì, jué bù máfan biérén.
เรื่องที่ตัวเองทำได้ ก็จะไม่รบกวนคนอื่นอย่างเด็ดขาด这个调儿很好听。
Zhège diàor hěn hǎotīng.
ท่วงทำนองเสียงนี้ไพเราะมาก
调儿
Diàor 
ท่วงทำนองเสียง一丁点儿毛病也没有。
Yī dīngdiǎnr máobìng yě méiyǒu.
 ไม่มีข้อเสียแม้แต่นิดเดียว
一丁点儿
Yī dīngdiǎnr  
น้อยมากหรือเล็กมาก这一丁点儿事何必放在心上。
Zhè yī dīngdiǎnr shì hébì fàng zàixīn shàng.
เรื่องจิ๊บจ๊อยแค่นี้จะต้องใส่ใจไปทำไม腿上叫蚊子叮了一下。
Tuǐ shàng jiào wénzi dīngle yīxià.
เท้าถูกยุ่งกัด
叮 Dīng  
ต่อย 
กัด跟着我又叮了他一句,他说明天准去,我才放心。
Gēnzhe wǒ yòu dīngle tā yījù, tā shuōmíng tiān zhǔn qù, wǒ cái fàngxīn.
ครั้นแล้วฉันก็ถามย้ำเขาอีกครั้ง เขาพูดว่าพรุ่งนี้จะไปอย่างแน่นอน ฉันจึงวางใจได้
叮 
Dīng 
ถาม
ถามย้ำ许多朋友都比我强。
Xǔduō péngyǒu dōu bǐ wǒ qiáng.
เพื่อนหลายคนต่างก็เก่งกว่าฉันทั้งนั้น他一个人顶两个人。
Tā yīgèrén dǐng liǎng gè rén.
เขาคนเดียวสู้คนสองคนได้
 
Dǐng 
พอๆกับ 
เท่ากับ 
สู้ได้气量大的人对着点儿小事不会介意的。
Qìliàng dà de rén duì zhuó diǎnr xiǎoshì bù huì jièyì de.
คนใจกว้างจะไม่คิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องเล็กๆแค่นี้เลย大事小事他都很顶真。
Dàshì xiǎoshì tā dōu hěn dǐng zhēn.
ไม่ว่าเรื่องใหญ่เรื่องเล็ก เขามักจะทำมันอย่างจริงจัง
顶真 
Dǐng zhēn  
เอาจริงเอาจัง
เอางานเอาการ 
จริงจัง开会时间定在明天上午。
Kāihuì shíjiān dìng zài míngtiān shàngwǔ.
เวลาการประชุมกำหนดไว้ในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้事情还没定局。
Shìqíng hái méi dìngjú.
เรื่องราวที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเป็นที่แน่นอน
我要不跟他说话,心里堵得慌。
Wǒ yào bù gēn tā shuōhuà, xīnlǐ dǔ dé huāng.
ถ้าหากฉันไม่พูดกับเขาเสียหน่อย ฉันคงจะกลุ้มแย่
堵 Dǔ  
กลุ้ม
กลัดกลุ้ม他一赌气就走了。
Tā yī dǔqì jiù zǒule.
เขางอนตุปัดตุป่องเดินออกไป
赌气 
Dǔ qì  
โกรธกระฟัดกระเฟียด 
อารมณ์เสีย)
🍑🍑🍑🍑🍑

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...