8 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (80)ประโยคภาษาจีน (80)

🍄🍄🍄🍄


唠唠叨叨,喋喋不休。
Láo láo dāo dāo, diédiébùxiū.
บ่นกระออดกระแอด


别在当道站着。
Bié zài dāngdào zhànzhe.
อย่ายืนกลางถนน
(当道 Dāngdào  กลางถนน)


我可当不起这样的夸奖。
Wǒ kě dāng bù qǐ zhèyàng de kuājiǎng.
คำชมเชยเช่นนี้ฉันรับคงรับไม่ไหว
( Dāng รับผิดชอบ รับ)


自己能做的事,决不麻烦别人。
Zìjǐ néng zuò de shì, jué bù máfan biérén.
เรื่องที่ตัวเองทำได้ ก็จะไม่รบกวนคนอื่นอย่างเด็ดขาด


这个调儿很好听。
Zhège diàor hěn hǎotīng.
ท่วงทำนองเสียงนี้ไพเราะมาก
(调儿Diàor ท่วงทำนองเสียง)


一丁点儿毛病也没有。
Yī dīngdiǎnr máobìng yě méiyǒu.
 ไม่มีข้อเสียแม้แต่นิดเดียว
(一丁点儿Yī dīngdiǎnr  น้อยมากหรือเล็กมาก)


这一丁点儿事何必放在心上。
Zhè yī dīngdiǎnr shì hébì fàng zàixīn shàng.
เรื่องจิ๊บจ๊อยแค่นี้จะต้องใส่ใจไปทำไม


腿上叫蚊子叮了一下。
Tuǐ shàng jiào wénzi dīngle yīxià.
เท้าถูกยุ่งกัด
(叮 Dīng  ต่อย กัด)


跟着我又叮了他一句,他说明天准去,我才放心。
Gēnzhe wǒ yòu dīngle tā yījù, tā shuōmíng tiān zhǔn qù, wǒ cái fàngxīn.
ครั้นแล้วฉันก็ถามย้ำเขาอีกครั้ง เขาพูดว่าพรุ่งนี้จะไปอย่างแน่นอน ฉันจึงวางใจได้
(叮 Dīng ถาม ถามย้ำ)


许多朋友都比我强。
Xǔduō péngyǒu dōu bǐ wǒ qiáng.
เพื่อนหลายคนต่างก็เก่งกว่าฉันทั้งนั้น


他一个人顶两个人。
Tā yīgèrén dǐng liǎng gè rén.
เขาคนเดียวสู้คนสองคนได้
( Dǐng พอๆกับ เท่ากับ สู้ได้)


气量大的人对着点儿小事不会介意的。
Qìliàng dà de rén duì zhuó diǎnr xiǎoshì bù huì jièyì de.
คนใจกว้างจะไม่คิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องเล็กๆแค่นี้เลย


大事小事他都很顶真。
Dàshì xiǎoshì tā dōu hěn dǐng zhēn.
ไม่ว่าเรื่องใหญ่เรื่องเล็ก เขามักจะทำมันอย่างจริงจัง
(顶真 Dǐng zhēn  เอาจริงเอาจัง เอางานเอาการ จริงจัง)


开会时间定在明天上午。
Kāihuì shíjiān dìng zài míngtiān shàngwǔ.
เวลาการประชุมกำหนดไว้ในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้


事情还没定局。
Shìqíng hái méi dìngjú.
เรื่องราวที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเป็นที่แน่นอน我要不跟他说话,心里堵得慌。
Wǒ yào bù gēn tā shuōhuà, xīnlǐ dǔ dé huāng.
ถ้าหากฉันไม่พูดกับเขาเสียหน่อย ฉันคงจะกลุ้มแย่
(堵 Dǔ  กลุ้ม กลัดกลุ้ม)


他一赌气就走了。
Tā yī dǔqì jiù zǒule.
เขางอนตุปัดตุป่องเดินออกไป
(赌气 Dǔqì  โกรธกระฟัดกระเฟียด อารมณ์เสีย)

🍑🍑🍑🍑🍑

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ