9 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (82)ประโยคภาษาจีน (82)
🌷🌷🌷


我才不信那些废话呢。
Wǒ cái bùxìn nàxiē fèihuà ne.
ฉันไม่เชื่อเรื่องไร้สาระเหล่านั้นหรอก


那种废话都是左耳进,右耳出。
Nà zhǒng fèihuà dōu shì zuǒ ěr jìn, yòu ěr chū.
เรื่องไร้สาระแบบนั้นเข้าหูซ้าย ทะลุหูขวา


废话!你以为我不知道吗?
Fèihuà! Nǐ yǐwéi wǒ bù zhīdào ma?
 ไร้สาระ คุณคิดว่าฉันไม่รู้เหรอ


别说那么多废话!
Bié shuō nàme duō fèihuà!
อย่าพูดไร้สาระมากนักเลย


我一时想不起这个小镇的名字。
Wǒ yīshí xiǎng bù qǐ zhège xiǎo zhèn de míngzì.
ฉันนึกชื่อเมืองนี้ไม่ออกไปชั่วขณะหนึ่ง


不忘自己一生之苦。
Bù wàng zìjǐ yīshēng zhī kǔ.
ไม่ลืมความขมชื่นในชีวิตของตน


他的话还未说尽。
Tā dehuà hái wèi shuō jǐn.
เขาเก็บคำพูดไว้ไม่ยอมพูดหมด


听众开始坐不住了。
Tīngzhòng kāishǐ zuò bù zhùle.
ผู้ฟังเริ่มขยุกขยิกนั่งต่อไปไม่ไหวแล้ว他的钱财略有短缺。
Tā de qiáncái lüè yǒu duǎnquē.
การเงินของเขาขลุกขลักอยู่บ้าง


他的手被猫抓破了一块皮。
Tā de shǒu bèi māo zhuā pòle yīkuài pí.
มือของเขาถูกแมวข่วนจนหนังถลอก


他是第一次当众讲话,有些害羞。
Tā shì dì yī cì dāngzhòng jiǎnghuà, yǒuxiē hàixiū.
เขาพูดต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรก ดังนั้น จึงรู้สึกเขินอายอยู่บ้าง


他的错误有三点。
Tā de cuòwù yǒusān diǎn.
 ความผิดพลาดของเขามีอยู่สามข้อ


你的右手拿的是什么东西?
Nǐ de yòushǒu ná de shì shénme dōngxi?
 มือขวาของคุณถืออะไรไว้


 他决心要走,我们也不好阻拦。
Tā juéxīn yào zǒu, wǒmen yě bù hǎo zǔlán.
เขาตัดสินใจจะไปแล้วพวกเราก็เลยไม่อยากจะไปขัดเขา


下一步要做什么?
Xià yībù yào zuò shénme?
ขั้นต่อไปจะทำอะไร


这只好一步一步地去做。
Zhè zhǐhǎo yībù yībù de qù zuò.
สิ่งนี้จำเป็นจะต้องทำทีละขั้นตอนไป


你怎么闹到这样的地步?
Nǐ zěnme nào dào zhèyàng de dìbù?
ทำไมคุณถึงได้ก่อความวุ่นวายถึงขั้นนี้หละ


这孩子真调皮,你替我好好地整治他一下。
Zhè háizi zhēn tiáopí, nǐ tì wǒ hǎohǎo de zhěngzhì tā yīxià.
เด็กคนนี้เกเรจริงๆ คุณช่วยฉันปราบเขาหน่อย
(整治 Zhěngzhì เล่นงาน ตี สั่งสอน ปราบ ลงโทษ


他们也许需要我们的帮助。
Tāmen yěxǔ xūyào wǒmen de bāngzhù.
พวกเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากพวกเรา


我们这里在缺人。
Wǒmen zhèlǐ zài quē rén.
ที่นี่กำลังขาดคน


什么也搜不着。
Shénme yě sōu bùzháo.
ไม่พบอะไรเลย  ค้นอะไรไม่เจอสักอย่าง


请你吩咐。
Qǐng nǐ fēnfù.
ขอให้สั่งมาเถอะ
(吩咐 Fēnfù  สั่ง กำชับ)

🍊🍊🍊🍊🍊

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ