10 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (88)ประโยคภาษาจีน (88)
 🍄🍄🍄


各方描述了自己对这个问题的立场。
Gè fāng miáoshùle zìjǐ duì zhège wèntí de lìchǎng.
ต่างฝ่ายต่างก็พากันอธิบายในจุดยืนของตนที่มีต่อปัญหานี้
(描述 Miáoshù ลักษณะ คำอธิบาย รูปพรรณ)
(立场 Lìchǎng 1.ทัศนคติ 2.จุดยืน )


记得他的模样儿。
Jìdé tā de múyàngr.
จำหน้าตารูปร่างของเขาได้
(模样儿 Múyàngr รูปร่างลักษณะ รูปร่างหน้าตา)


实在不得已,只能亲自去一趟。
Shízài bùdéyǐ, zhǐ néng qīnzì qù yī tàng.
เป็นเรื่องที่จำใจจริงๆ ที่จะต้องไปด้วยตัวเองสักหน่อย
(不得已 Bù dé yǐ สุดวิสัย อยู่ในภาวะจำยอม ตกที่นั่งลำบากไม่รู้จะทำอย่างไร จำเป็น)


他们这样做,是出于不得已。
Tāmen zhèyàng zuò, shì chū yú bùdéyǐ.
ที่พวกเขาทำเช่นนี้ก็เพราะเกิดจากความจำใจจริงๆ


大量工作等着我们去做。
Dàliàng gōngzuò děngzhe wǒmen qù zuò.
งานจิปาถะกำลังรอให้เราไปทำ


他是一个没有花样的人。
Tā shì yīgè méiyǒu huāyàng de rén.
เขาเป็นคนที่ไม่มีแง่ไม่มีงอน


他听了这个消息,还是不动声色。
Tā tīngle zhège xiāoxī, háishì bù dòng shēngsè.
เขาได้ข่าวนี้แล้วแต่ก็ยังนิ่งเฉยอยู่
(不动声色 Bù dòng shēng sè ไม่พูดไม่จา ไม่แสดงออกซึ่งอารมณ์ใดๆนิ่งเฉย)


我们加紧工作,以弥补失去的时间。
Wǒmen jiājǐn gōngzuò, yǐ míbǔ shīqù de shíjiān.
พวกเราเร่งทำงานหนัก เพื่อชดเชยเวลาที่สูญเสียไป
(加紧 Jiājǐn  เร่ง เร่งเตรียมการ)
(弥补 Míbǔ  เสริม ชดเชย)
(失去 Shīqù สูญสิ้น สูญเสีย หมด )


这事有落空的危险。
Zhè shì yǒu luòkōng de wéixiǎn.
เรื่องนี้มีหวังชวดแน่ เรื่องนี้หวังพลาดแน่
(落空 Luòkōng คว้าน้ำเหลว สูญสลาย ชวด)
(危险 Wēi xiǎn  อันตราย ไม่ปลอดภัย)


你是一个容易被劝诱的人。
Nǐ shì yīgè róngyì bèi quànyòu de rén
คุณเป็นคนที่ถูกชักจูงได้ง่าย
(劝诱 Quànyòu พูดจูงใจ)


得到他的资助。
Dédào tā de zīzhù.
ได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินจากเขา
(资助 Zīzhù ช่วยเหลือ สังเคราะห์)


我有两个助手协助经营。
Wǒ yǒu liǎng gè zhùshǒu xiézhù jīngyíng.
ฉันมีผู้ช่วยสองคนเพื่อช่วยในการดำเนินกิจการ
(助手 Zhùshǒu ผู้ช่วย)
(协助 Xiézhù ช่วยเหลือ)
(经营 Jīngyíng บริหาร ดำเนินกิจการ ทำการค้า )


他的话里有许多漏洞。
Tā dehuà li yǒu xǔduō lòudòng.
ในคำพูดของเขามีช่องโหว่มากมาย
(漏洞 Lòudòng (การพูด การทำงาน วิธีการ)มีช่องโหว่)


路上很滑,走路要小心,防备跌倒。
Lùshàng hěn huá, zǒulù yào xiǎoxīn, fángbèi diédǎo.
ถนนลื่นมาก เวลาเดินให้ระวังหน่อยเพื่อกันล้ม
(防备 Fángbèi เตรียมป้องกัน)


🌷🌷🌷🌷🌷ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...