10 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (90)
ประโยคภาษาจีน (90)

🌵🌵🌵如果你乱吃东西,你会弄坏你的肚子。
Rúguǒ nǐ luàn chī dōngxī, nǐ huì nòng huài nǐ de dùzi.
ถ้าคุณกินซี้ซั้ว คุณจะทำให้ท้องของคุณพัง
(乱吃 Luàn chī กินซี้ซั้ว ; กินตามอำเภอใจ ;กินมั่ว)


昨天睡觉前没乱吃东西吧?
Zuótiān shuìjiào qián méi luàn chī dōngxī ba?
เมื่อวานก่อนนอนได้กินอะไรมั่วหรือเปล่า我决不当面说谎。
Wǒ jué bù dāngmiàn shuōhuǎng.
ฉันไม่โกหกซึ่งหน้าเป็นอันขาด
(当面说谎 Dāngmiàn shuōhuǎng โกหกซึ่งหน้า)


喜欢说别人的闲话。
Xǐhuān shuō biérén de xiánhuà.
ชอบซุบซิบเรื่องของชาวบ้าน


本人由于健康关系不能正常工作。
Běnrén yóuyú jiànkāng guānxì bùnéng zhèngcháng gōngzuò.
เนื่องด้วยฉันมีเหตุทางด้านสุขภาพ ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ


会议因故改期。
Huìyì yīn gù gǎiqī.
การประชุมได้เลื่อนออกไปด้วยเหตุผลบางประการ


我的申请被扣押很久了。
Wǒ de shēnqǐng bèi kòuyā hěnjiǔle.
คำร้องขอของฉันถูกดองตั้งนานแล้ว
(扣押 Kòuyā คุมขัง ;กักกัน ; ดอง)


在许多方面不如人家。
Zài xǔduō fāngmiàn bùrú rénjiā.
ด้อยกว่าคนอื่นหลายๆด้าน


他刚要说话,就被他哥搁回去。
Tā gāng yào shuōhuà, jiù bèi tā gē gē huíqù.
พอเขาจะพูดก็ถูกพี่ของเขาพูดดักคอเสียก่อน


让我们想法儿套他的话。
Ràng wǒmen xiǎngfǎ er tào tā dehuà
ให้พวกเราหาทางหลอกถามความจริงจากเขา
( Tào หลอกถาม(ความจริง)ล้วงเอาความจริง )


如你所说。
Rú nǐ suǒ shuō.
เป็นดังที่คุณพูด


似乎是如此。
Sìhū shì rúcǐ.
ดูเหมือนจะเป็นดังนี้


理当如此。
Lǐdāng rúcǐ.
ตามหลักควรจะเป็นเช่นนั้น


情况就是这样。
Qíngkuàng jiùshì zhèyàng.
สถานการณ์ก็เป็นเช่นนี้


那个句子应该这么翻译。
Nàgè jùzi yīnggāi zhème fānyì.
ประโยคนั้นควรจะแปลดังนี้


用肩膀把门顶住。
Yòng jiānbǎng bǎmén dǐng zhù.
เอาบ่าดันประตูไว้


🌷🌷🌷🌷🌷

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ