10 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (90)
ประโยคภาษาจีน (90)

🌵🌵🌵我的申请被扣押很久了。
Wǒ de shēnqǐng bèi kòuyā hěnjiǔle.
คำร้องขอของฉันถูกดองตั้งนานแล้ว
扣押 Kòu yā คุมขัง ;กักกัน ; ดอง
在许多方面不如人家。
Zài xǔduō fāngmiàn bùrú rénjiā.
ด้อยกว่าคนอื่นหลายๆด้าน他刚要说话,就被他哥搁回去。
Tā gāng yào shuōhuà, jiù bèi tā gē gē huíqù.
พอเขาจะพูดก็ถูกพี่ของเขาพูดดักคอเสียก่อน让我们想法儿套他的话。
Ràng wǒmen xiǎngfǎ er tào tā dehuà
ให้พวกเราหาทางหลอกถามความจริงจากเขา
 Tào หลอกถาม(ความจริง)ล้วงเอาความจริง 如你所说。
Rú nǐ suǒ shuō.
เป็นดังที่คุณพูด似乎是如此。
Sìhū shì rúcǐ.
ดูเหมือนจะเป็นดังนี้理当如此。
Lǐdāng rúcǐ.
ตามหลักควรจะเป็นเช่นนั้น情况就是这样。
Qíngkuàng jiùshì zhèyàng.
สถานการณ์ก็เป็นเช่นนี้
🌷🌷🌷🌷🌷

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...