10 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (91)
ประโยคภาษาจีน (91)
 🌻🌻🌻

不让他去,他硬要去。
Bù ràng tā qù, tā yìng yào qù.
ไม่ให้เขาไป แต่เขาดันทุรังจะไปให้ได้


硬撑着干。
Yìng chēng zhe gàn.
ดึงดันจะทำ


性情固执。
Xìng qíng gù zhi.
นิสัยดันทุรัง


到处奔波找活儿。
Dào chù bēn bō zhǎo huór.
ดั้งด้นไปหางานทำ


他认为他的好运已过去了。
Tā rèn wéi tā de hǎo yùn yǐ guò qù le.
เขาเข้าใจว่าความโชคดีของเขาได้มลายหายแล้ว


不要责备这个孩子,这事不是他的过失。
Bù yào zé bèi zhè ge hái zi, zhè shì bù shì tā de guò shī.
อย่าไปตำหนิเด็กคนนั้นเลย  เรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของเขา


他的手掌起老趼。
Tā de shǒu zhǎng qǐ lǎo jiǎn.
ฝ่ามือของเขาด้าน
(趼子 Jiǎn zi หนังด้าน (หมายถึงหนังที่ฝ่ามือหรือฝ่าเท้าเกิดด้านเพราะการเสียดสี หรือการเดิน เป็นต้น) )


会谈是在友好气氛中进行的。
Huì tán shì zài yǒu hǎo qì fēn zhōng jìn xíng de.
การเจรจาได้ดำเนินไปท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นมิตร


你在行动前必须仔细想一想。
Nǐ zài  xíng dòng qián bì xū zǐ xì xiǎng yī xiǎng.
ก่อนที่คุณจะดำเนินการใดๆจะต้องคิดให้รอบคอบ


这些事情你可以斟酌办理。
Zhè xiē shì qíng nǐ kě yǐ zhēn zhuó bàn lǐ.
เรื่องเหล่านี้คุณดำเนินการตามที่เห็นสมควรได้เลย


为了避免乱出主意,我只好闭嘴。
Wèi le bì miǎn luàn chū zhǔ yì, wǒ zhǐ hǎo bì zuǐ.
เพื่อหลีกเลี่ยงการออกความคิดเห็นที่ซี้ซั้ว ฉันก็เลยต้องหุบปากซะ
(乱出主意 Luàn chū zhǔ yì ออกความคิดเห็นซี้ซั้ว ;ออกความคิดเห็นส่งเดช)
(只好 Zhǐ hǎo ก็เลยต้องจำใจต้องจำต้อง)


我和他的交情是不寻常的。
Wǒ hé tā de jiāo qing shì bù xún cháng de.
ฉันกับเขามีความสัมพันธ์กันอย่างสนิทสนมแนบแน่น
(不寻常 Bù xún cháng  ไม่ปกติธรรมดา ;ไม่ธรรมดา)当面说清楚。
Dāng miàn shuō qīng chǔ.
พูดซึ่งหน้าให้ชัดเจน


这事我们要当面说清楚,以免发生误会。
Zhè shì wǒ men yào dāng miàn shuō qīng chǔ, yǐ miǎn fā shēng wù huì.
เรื่องนี้พวกเราจะต้องพูดกันซึ่งหน้าให้ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด

你可是老寿星。

Nǐ kě shì lǎo shòu xing.

คุณนี่มันคนแก่ชัดๆ

 

你怎么跟唐僧似的,啰里吧嗦的。

Nǐ zěn me gēn tang sēng shì de, luō lǐ ba suo de.

ทำไมคุณเหมือนพระจัง บ่นไม่หยุดเลย

 🍒🍒🍒🍒🍒ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...