11 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (93)ประโยคภาษาจีน (93)
👇👇👇


你必须要按时到达那里。
Nǐ bì xū yào àn shí dào dá nà lǐ.
คุณต้องไปถึงที่นั่นตามเวลา


我告诉过他应该做什么。
Wǒ gào sù guò tā yīng gāi zuò shén me.
ฉันเคยบอกเขาไปแล้วว่าต้องทำอะไรบ้าง


很可能发生了什么事,否则他已经来了。
Hěn kě néng fā shēng le shén me shì, fǒu zé tā yǐ jīng lái le.
อาจจะเกิดเรื่องขึ้นก็ได้ มิฉะนั้นเขาจะต้องมาแล้ว


为什么你偏要这样固执呢?
Wèi shén me nǐ piān yào zhè yàng gù zhi ne?
ทำไมคุณจะต้องดื้อรั้นหัวแข็งอย่างนี้นะ


这一下子把我难住了。
Zhè yī xià zi bǎ wǒ nán zhù le.
คราวนี้ต้อนฉันอยู่หมัด


他结结巴巴地说出他的要求。
Tā jiē jiē bā bā de shuō chū tā de yāo qiú.
เขาพูดข้อร้องด้วยเสียงที่ตะกุกตะกัก


他听见别人这样夸他,感到很难为情。
Tā tīng jiàn bié rén zhè yàng kuā tā, gǎn dào hěn nán wéi qíng.
เขาได้ยินคนอื่นชมเขาเช่นนี้ เขาก็รู้สึกกระดากใจ


他一天到晚奔忙不休。
Tā yī tiān dào wǎn bēn máng bù xiū.
เขายุ่งตลอดทั้งวัน


为什么这样慌慌张张呢?
Wèi shén me zhè yàng huāng huāng zhang zhang ne?
ทำไมจะต้องลนลานเช่นนี้หละ  ทำไมจะต้องตะลีตะลานเช่นนี้หละ
(慌张 Huāng zhang ลุกลี้ลุกลนลนลาน ;ตะลีตะลาน)


一口气做完。
Yī kǒu qì zuò wán.
ทำรวดเดียวเสร็จ


等着轮到你吧。
Děng zhe lún dào nǐ ba.
รอให้ถึงตาคุณก่อน


他走得快,我也跟得上。
Tā zǒu de kuài, wǒ yě gēn de shàng.
เขาเดินเร็วมาก แต่ฉันก็เดินตามทัน


依我看,这样办也可以。
Yī wǒ kàn, zhè yàng bàn yě kě yǐ.
ในความคิดของฉัน ทำเช่นนี้ก็ได้นะ


你追我赶。
Nǐ zhuī wǒ gǎn.
คุณไล่ฉันตาม


她已经走远了,赶不上了。
Tā yǐ jīng zǒu yuǎnle, gǎn bú  shàng  le.
เธอเดินไปไกลเกินกว่าที่จะเดินตามทัน


你先走吧,我走得快,赶得上你。
Nǐ xiān zǒu ba, wǒ zǒu de kuài, gǎn de shàng nǐ.
คุณเดินไปก่อน ฉันเดินเร็วเดี๋ยวก็ตามคุณทัน


找不着他。
Zhǎo bù zháo tā.
ตามหาเขาไม่พบ ตามหาเขาไม่เจอ


他是一个麻木不仁的人。
Tā shì yī gè má mù bù rén de rén.
เขาเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึก เขาเป็นคนที่มีความรู้สึกตายด้าน
(麻木不仁 Má mù bù rén ความรู้สึกตายด้าน ;ไม่มีความรู้สึก)


要是我再撞见你干这种事,你可要吃苦头的了。
Yào shi wǒ zài zhuàng jiàn nǐ gàn zhè zhǒng shì, nǐ kě yào chī kǔ tóu de le.
ถ้าฉันเห็นคุณทำเรื่องนี้ตำตาอีกละก็คุณจะต้องเจ็บตัวแน่
(撞见 Zhuàng jiàn พบ ;เจอ)


受到各方面的责难。
Shòu dào gè fāng miàn de zé nàn.
ถูกตำหนิจากฝ่ายต่างๆ


他的出路阻塞。
Tā de chū lù zǔ sè.
ทางออกของเขาตัน


 🍓🍓🍓🍓🍓ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ