11 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (95)ประโยคภาษาจีน (95)
👇👇👇


昨天他还提起你来着。
Zuótiān tā hái tíqǐ nǐ láizhe.
เมื่อวานนี้เขายังพูดถึงคุณอยู่เลย


直到早上才发现他不在了。
Zhídào zǎoshang cái fāxiàn tā bùzàile.
จนกระทั่งเช้านี้ถึงได้รู้ว่าเขาไม่อยู่แล้ว


你把次要问题看作主要问题。
Nǐ bǎ cì yào wèntí kàn zuò zhǔyào wèntí.
คุณเอาปัญหารองมาเป็นปัญหาสำคัญ


大家认为这个建议是可行的。
Dàjiā rènwéi zhège jiànyì shì kěxíng de.
ทุกคนคิดว่าข้อเสนอนี้มีทางเป็นไปได้


刚才这句话,我是无心中说的,你可别介意。
Gāngcái zhè jù huà, wǒ shì wú xīnzhōng shuō de, nǐ kě bié jièyì.
คำพูดเมื่อสักครู่นี้ฉันพูดโดยไม่ได้เจตนาขออย่าได้ถือสาเลย不要替他辩护。
Bùyào tì tā biànhù.
อย่าไปแก้ตัวให้เขาเลย
辩护 Biànhù แก้ต่าง ;แก้ตัว


 错了就是错了,不要辩解。
Cuòle jiùshì cuòle, bùyào biànjiě.
ผิดก็คือผิด ไม่ต้องแก้ตัว
辩解 Biànjiě แก้ต่างแก้ตัว ;ชี้แจงข้อเท็จจริง


他对各项规定作了明确的阐释。
Tā duì gè xiàng guīdìng zuòle míngquè de chǎnshì.
เธอได้ชี้แจงแถลงไขข้อกำหนดต่างๆอย่างชัดเจน
阐释 Chǎnshì อธิบายชี้แจง


他在会上发言了吗?
Tā zài huì shàng fāyánle ma?
เขาได้กล่าวแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมแล้วหรือยัง
发言 Fāyán แถลง(ความคิดเห็นในที่ประชุม)


这个问题让我重新考虑一下再复你。
Zhège wèntí ràng wǒ chóngxīn kǎolǜ yīxià zài fù nǐ.
ปัญหานี้ขอให้ฉันทบทวนดูอีกทีแล้วจะให้คำตอบไป


他把昨天的话又重复了一遍。
Tā bǎ zuótiān dehuà yòu chóngfùle yībiàn.
เขาทวนคำพูดเมื่อวานนี้อีกครั้งหนึ่ง


河水淹没两岸。
Héshuǐ yānmò liǎng àn.
น้ำในแม่น้ำท่วมทั้งสองฝั่ง
淹没 Yānmò (น้ำที่ไหลบ่า) ท่วมนอง ;ท่วม

🍑🍑🍑🍑🍑ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ