11 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (98)
ประโยคภาษาจีน (98)
🌱🌱🌱🌱你今天下午想干什么?
Nǐ jīntiān xiàwǔ xiǎng gànshénme?
วันนี้ตอนบ่ายคุณนึกจะทำอะไร


我什么也不想干。
Wǒ shénme yě bùxiǎng gàn.
ฉันไม่นึกอยากทำอะไรเลย


谁想会有这样的事!
Shéi xiǎng huì yǒu zhèyàng de shì!
ใครจะไปนึกว่าจะมีเรื่องอย่างนี้


我想不起他的面貌。
Wǒ xiǎng bù qǐ tā de miànmào.
ฉันนึกเค้าหน้าเขาไม่ออก


他这么一搞使我们的工作乱了套。
Tā zhème yī gǎo shǐ wǒmen de gōngzuò luànle tào.
เขาทำอย่างนี้เลยทำให้งานของพวกเรายุ่งอีนุงตุงนังไปหมด


他强调的一点是我们必须准时。
Tā qiángdiào de yīdiǎn shì wǒmen bìxū zhǔnshí.
จุดที่เขาเน้นก็คือ พวกเราจะต้องตรงเวลา
强调 Qiángdiào เน้น ;เน้นหนัก


我们强调自力更生。
Wǒmen qiángdiào zìlìgēngshēng.
เราเน้นความสำคัญในการยืนด้วยลำแข้งของตัวเอง


请提早通知。
Qǐng tízǎo tōngzhī.
กรุณาแจ้งให้ทราบแต่เนิ่นๆกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


这样慢腾腾地走着,什么时候才能走到呢。
Zhèyàng màn téngténg de zǒuzhe, shénme shíhòu cáinéng zǒu dào ne.
เดินเอื่อยเฉื่อยอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะถึงสักทีหละ


她的皮肤很柔软光滑。
Tā de pífū hěn róuruǎn guānghuá.
ผิวของเธอนุ่มและเรียบเนียนมาก


如果我伤了你的感情,那是出于无意的。
Rúguǒ wǒ shāngle nǐ de gǎnqíng, nà shì chū yú wúyì de.
ถ้าหากเป็นการทำลายจิตใจของคุณแล้วนั้น  นั่นเกิดจากความไม่ได้ตั้งใจ


你似乎认为那件事微不足道,恰恰相反,它是很重要的。
Nǐ sìhū rènwéi nà jiàn shì wēibùzúdào, qiàqià xiāngfǎn, tā shì hěn zhòngyào de.
ดูเหมือนว่าคุณจะเข้าใจว่าเรื่องนั้นมันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อย แต่ตรงกันข้ามเรื่องนั้นมันสำคัญมาก


这种风俗现在已经不流行了。
Zhè zhǒng fēngsú xiànzài yǐjīng bù liúxíngle.
ประเพณีแบบนี้ไม่เป็นที่นิยมกันแล้วในขณะนี้


早起是我们的习惯。
Zǎoqǐ shì wǒmen de xíguàn.
การตื่นเช้าเป็นนิสัยของพวกเรา


他这才知道运动的好处。
Tā zhè cái zhīdào yùndòng de hǎochù.
เขาเพิ่งรู้ว่าการเล่นกีฬามีประโยชน์เดี๋ยวนี้เอง


想不出一个更好的办法。
Xiǎng bù chū yīgè gèng hǎo de bànfǎ.
นึกหาวิธีที่ดีกว่านี้ไม่ออก


肚子一饿起来,什么东西他都吃得下。
Dùzi yī è qǐlái, shénme dōngxi tā dōu chī dé xià.
บทจะหิวขึ้นมาอะไรๆเขาก็กินได้หมด


他咕噜几句就走。
Tā gūlū jǐ jù jiù zǒu.
เขาบ่นอยู่ไม่กี่คำก็ไป


他从来没谈到他的家庭。
Tā cónglái méi tán dào tā de jiātíng.
เขาไม่เคยพูดถึงครอบครัวของเขาเลย


他被安插在合适中的岗位上。
Tā bèi ānchā zài héshì zhòng de gǎngwèi shàng.
เขาถูกบรรจุลงในตำแหน่งที่เหมาะสม
安插 Ānchā หาตำแหน่งหน้าที่(ที่เหมาะสม)ให้สอดแทรก(เข้าไปในตำแหน่งที่เหมาะสม)


他们被分派到不同的岗位。
Tāmen bèi fēnpài dào bùtóng de gǎngwèi.
พวกเขาถูกจัดให้บรรจุในตำแหน่งต่างๆที่ไม่เหมือนกัน


🌸🌸🌸🌸🌸


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ