1 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (61)
ประโยคภาษาจีน (61)
🌵🌵🌵


他露齿一笑表示对结果满意。
Tā lù chǐ yīxiào biǎoshì duì jiéguǒ mǎnyì.
เขายิ้มออกมาแสดงถึงความพึงพอใจกับผลลัพธ์我对结果很满意。
Wǒ duì jiéguǒ hěn mǎnyì.
ฉันพอใจมากกับผลลัพธ์ที่ได้从外表情况来看,他们对结果很满意。
Cóng wàibiǎo qíngkuàng lái kàn, tāmen duì jiéguǒ hěn mǎnyì.
ดูจากสถานการณ์ภายนอกแล้ว พวกเขาพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ออกมา他表达了对结果的满意。
Tā biǎodále duì jiéguǒ de mǎnyì.
เขาแสดงความพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ออกมา我保证你会对结果感到满意。
Wǒ bǎozhèng nǐ huì duì jiéguǒ gǎndào mǎnyì.
ฉันรับประกันเลยว่าคุณจะพอใจกับผลลัพธ์这件事考虑得精细。
Zhè jiàn shì kǎolǜ dé jīngxì.
เรื่องนี้ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ
尽管她强作微笑,但我能够感觉到音含苦涩。
Jǐnguǎn tā qiáng zuò wéixiào, dàn wǒ nénggòu gǎnjué dào yīn hán kǔsè.
ถึงแม้ว่าเธอจะฝืนยิ้ม แต่ฉันก็รู้สึกถึงความขมขื่นในเสียงของเธอ
强作微笑 Qiáng zuò wéi xiào ฝืนยิ้ม
苦涩 Kǔsè เจ็บปวด(ทางใจ); เจ็บปวดรวดร้าว; ขมขื่น听着你的笑声,尝着苦涩的眼泪。
Tīngzhe nǐ de xiào shēng, chángzhe kǔsè de yǎnlèi.
ฟังเสียงหัวเราะของคุณและลิ้มรสน้ำตาที่ขมขื่น我们一起度过苦涩而快乐的童年。
Wǒmen yīqǐ dùguò kǔsè ér kuàilè de tóngnián.
เราใช้เวลาในวัยเด็กที่ขมขื่นและมีความสุขด้วยกัน
如果你错了,那就承认。你不会因此而失去尊严,反而会赢得尊重。
Rúguǒ nǐ cuòle, nà jiù chéngrèn. Nǐ bù huì yīncǐ ér shīqù zūnyán, fǎn'ér huì yíngdé zūnzhòng.
ถ้าคุณผิด แล้วก็ยอมรับ คุณก็จะไม่เสียศักดิ์ศรีเพราะสิ่งนี้  กลับได้รับความเคารพเสียด้วยซ้ำไป
尊严 Zūnyán ทรงเกียรติ์ ;ศักดิ์ศรี她仍然保持着自己的尊严。
Tā réngrán bǎochízhe zìjǐ de zūnyán.
เธอยังคงรักษาศักดิ์ศรีของเธอ
 🍊🍊🍊🍊🍊ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...